Ihmisen kokoinen koulu – ihmisen kokoinen elämä?

Viime aikoina mediassa on näkynyt ja kuulunut paljon erilaisia kouluun liittyviä kirjoituksia ja keskusteluja. On kirjoitettu vanhempien koulushoppailusta, avokonttorimallin mukaan rakennettujen modernien koulurakennusten haasteista, opettajien ja oppilaiden pahoinvoinnista, ja mm. siitä, kuinka nuoret yhä useammin tarvitsevat terapiaa selviytyäkseen koulunkäynnistä tai esim. erityislukioiden hurjista vaatimuksista. Pisa-tulosten laskun ihmettelykään ei ota laantuakseen.

Pysähdyin jälleen kerran miettimään, katsomaan, kuuntelemaan ja ihmettelemään. Halusin ymmärtää. Kyselin eri-ikäisiltä nuorilta, jotka vaikuttavat tasapainoisilta ja hyvinvoivilta. Haastattelin sellaisia nuoria, joilla ei ole aina mennyt niin hyvin. Kysyin niiltä, jotka ovat tarvinneet terapiaa tai jotakin muuta vahvaa ammattilaisten antamaa tukea selvitäkseen elämässä eteenpäin. Kysyin kokemuksia eri vuosikymmenillä koulua käyneiltä aikuisilta, tarkkailin ja kuuntelin opettajia, alansa huippuammattilaisia, ja palauttelin mieleeni myös omat kokemukseni hyvin erilaisista tehtävistä ja rooleista koulumaailmassa vuosikymmenien aikana.

Saatat arvata, mitä kuulin, näin ja huomasin. Kyllä. Jatkuvan muutoksen ja vielä sen lisäksi monesta suunnasta vyöryvän tarpeen kehittää, tehostaa, uudistaa, parantaa ja olla kaiken aikaa jotenkin “keulassa”, kehityksen kärjessä. Hämmästyksekseni tämä ilmiö näkyi myös joidenkin vanhempien (onneksi pienen vähemmistön) ajattelussa ja puheessa. Omille lapsille haluttaisiin jotain erityistä, mielellään profiloitunut huippukoulu, jossa valikoituneet opettajat valmentavat koululaisista suuria staroja ja tulevaisuuden menestyjiä. Joidenkin vanhempien mielestä tavallinen on tylsää ja tavoitteet pitää olla tapissa alusta alkaen.

Vaikuttaa siltä, että koulumaailmaa vaivaa ainakin aika-ajoin vauhtisokeus. Lieneekö pieni osasyy siihen ulkopuolelta tulevat kovat odotukset? Kaikkia uudistuksia ei ole ehditty kunnolla sisäistää, ottaa haltuun, saati arvioida niiden tuloksia ja vaikutuksia, kun on jo otettava käyttöön uudet menetelmät ja ideat. Monenlaiset tuulet puhaltavat. En väitä, että kaikki uudistukset olisivat pahasta. Monet muutokset ovat tuoneet hyviä asioita ja koulujen on syytäkin seurata aikaansa ja olla siellä kehityksen kärjessä. Mutta sitä ei tule unohtaa, että ihminen muuttuu hitaasti.

Puolen vuosisadan aikana ihmisen aivot kaikessa monimutkaisuudessaan eivät ole muuttuneet juuri lainkaan. Toisin, kuin ympäröivä maailma. Olemme siirtyneet vauhdilla maatalous- ja teollisuusyhteiskunnasta, palvelu- ja tietoyhteiskuntaan, joka sekin on auttamatta jäänyt jalkoihin, kun kulutus-, viihde- ja someyhteiskunta on vyörynyt vauhdilla vallitsevaksi todellisuudeksi. Onko ihme, jos koulut ja opetussuunnitelmat eivät pysy mukana? Pysyykö ihminen mukana tässä muutosvauhdissa? Vastaus on yksiselitteinen ei. Ja kun kuitenkin kovasti yritämme, me kaikki oireilemme.

Tosiasioiden kieltäminen tai niiden edessä silmien sulkeminen on typeryyttä. Päätöksiä tekevien ja rahavirtoja ohjailevien politikkojen ja kuntapäättäjien tietoisuutta ja ymmärrystä ihmisen kehityspsykologiasta, ihmisaivojen vaatimasta pitkästä kypsymisajasta ja ylipäätään ihmisyyden aivan keskeisistä rakennusaineksista tulisi lisätä huomattavasti. Heillä kun on avaimet käsissään silloin, kun päätetään päivähoidon järjestämisestä, pienten kyläkoulujen lakkauttamisesta tai suurien “avokonttorikoulukompleksien” rakentamisesta.

Menneinä vuosina ja vuosikymmeninä minulla on ollut mahdollisuus työskennellä monenlaisissa kouluissa eri puolella Suomea ja Pirkanmaata. Olen nähnyt ja kokenut sekä isojen yhtenäiskoulujen että pienten kyläkoulujen arjen ja juhlat. Itse olen kyläkoulun kasvatti ja kaikilla lapsillani on ollut mahdollisuus käydä alakoulu pienessä kyläkoulussa. Koen ja ymmärrän, että olemme tässä suhteessa olleet etuoikeutettuja. Kyläkoulu lapsen ensimmäisten kouluvuosien kasvuympäristönä on mahdollisuus, jonka syvällinen ymmärtäminen vaatii vertailupohjaa. Minulle sitä on kertynyt monesta eri näkökulmasta.

Yksikään haastattelemani kyläkoulua käynyt nuori tai aikuinen ei surkutellut sitä, että pienessä kyläkoulussa ei ollut mahdollista valita ranskaa tai edes saksaa valinnaisena oppiaineena tai että tilat eivät olleet modernin oppimisteknologian huippua. Sitä kiittelivät kaikki, että koulussa oli aikaa ja mahdollisuuksia leikkiä ja siellä tutustui oman asuinalueen eri-ikäisiin ihmisiin, ei vain oman ikäisiin luokkakavereihin. Kyläkoulun kokeneet kiittelivät yhteisöllisyyttä. Sitä, että kaikki pienestä eskarilaisesta isoon yläluokkalaiseen tunsivat toisensa ja jokainen henkilökuntaan kuuluva, jopa suurin osa koulukavereiden vanhemmista olivat tuttuja ja turvallisia, arjessa läsnä olevia aikuisia. Kyläkoulujen kasvatit mainitsivat kerta toisensa jälkeen, että se oli ihmisen kokoinen koulu.

Nykyajassa näkyviä haasteita, erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointia ei ole mahdollista taltuttaa tai ratkaista, jos emme ole valmiita pysähtymään olemassa olevan, ehkä hieman vanhanaikaiselta kuulostavan tiedon ja kokemuksen äärelle. Sen mukaan päiväkoti-ikäinen tarvitsee ensisijaisesti perushoivaa, syliä ja pysyvät, turvalliset ihmiset ympärilleen. Alakouluikäinen ei ole itseohjautuvuuteen kykenevä pieni aikuinen, vaan edelleen ihmisenä olemisen ydintaitoja harjoitteleva, haavoittuva ja monella tavalla keskeneräinen olento, jolle riittää erinomaisen hyvin se, että kuuden ensimmäisen kouluvuoden aikana on opittu lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan, auttavasti ajattelemaan ja olemaan ihmisiksi.

Yläkouluun siirtyvä murrosiän myllerryksessä kamppaileva nuori tarvitsee tuekseen ja oppaakseen hyvinvoivia, ymmärtäviä ja kypsiä aikuisia, jotka uskaltavat pitää rajat lempeästi, mutta lujasti. Se mahdollistaa ydintaitojen syventämisen, oman ajattelun ja kriittisyyden kehittymisen ja kaikkien niiden valmiuksien haltuun ottamisen, mitä nuori tarvitsee matkalla kohti aikuisuutta ja vähitellen lisääntyvää vastuuta itsestään.

Ihmislapsen kasvulle aivan oleellinen tekijä kaikissa vaiheissa on siis kasvurauha; turvallisuus ja tunne siitä, että olen arvokas, hyväksytty ja rakastettava omana itsenäni. Miten tämä toteutuu jatkuvan muutoksen, kiireen ja tehokkuusvaatimusten keskellä? Nykyään jo ymmärretään se, että laatulihaa ei voi kasvattaa täyteen ahdetuissa häkkikanaloissa, vaikka se olisikin kustannustehokasta. Mitä ymmärrämme ihmislasten kasvuoloista?

Onnittelen niiden kuntien asukkaita, joiden päättäjät ovat ymmärtäneet säilyttää pienet kyläkoulunsa ja haastan kaikkia päättäjiä kaikkialla ottamaan rohkeasti käyttöön ne mahdollisuudet, mitä pienet, ihmisen kokoiset yksiköt tarjoavat, vaikka se tarkoittaisi jopa vanhojen päätösten pyörtämistä. Väitän, että kyläkoulut ovat mahdollisuus, jolla saadaan aikaan todellisia ja vaikuttavia muutoksia. Näkökulman vaihtaminen ja toiminnan muuttaminen vaatii rohkeutta. Tunnetko sinä rohkeita päättäjiä, vai oletko yksi heistä?


Kirjoittaja Merja Saulamaa on suurperheen äiti, tukiperhevanhempi, opettaja, yrittäjä, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja -terapeutti, joka tällä hetkellä työskentelee asiantuntijatehtävissä ja lisäksi vastaanottaa työnohjaus- ja terapia-asiakkaita Mielen Kuntosalilla Tampereen Kalevassa, joskus myös etävastaanotolla tai luonnon keskellä kävellen. Merjan kaikki yhdeksän lasta ovat käyneet Lastusten koulun, ja hän itsekin on työskennellyt Lastusissa opettajana useamman kerran eri mittaisia jaksoja. Merja on ollut perustamassa Lastusten koulun vanhempainyhdistystä ja toiminut vuosia vanhempainyhdistyksen hallituksessa. Merjan sydäntä lähellä ovat lapset ja nuoret, erityisesti ne, joiden koulupolku ei ole ollut kovin tasainen tai suora. Tasapainoa Merjan vauhdikkaaseen arkeen tuo luova kirjoittaminen ja asioiden tutkiminen uusista näkökulmista.

Kyläkoulujen tunnelma on “kuin jonkun kotiin tulisi”

Kyläkoulut ovat rikkaus, joihin tullaan vierailemaan kauempaakin.
Lastusten koululla on viimeisen parin vuoden aikana käynyt vieraita Maltalta, Italiasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Latviasta ja Kreikasta.
Vierailijoiden joukossa on ollut muun muassa opettajia, rehtoreita sekä muita asiantuntijoita.

Lastusten koululla käyneet vieraat ovat tutustuneet koulun arkeen olemalla mukana koulupäivissä oppilaiden kanssa luokassa ja seuraamalla opetusta. Maltalaiset vieraat olivat erityisen vaikuttuneita Lastusten koulun kodinomaisesta miljööstä sekä ilmapiiristä. Australialaiset ja uusi-seelantilaiset vieraat osallistuivat myös koululaisten kanssa välituntileikkeihin muun muassa laskemalla pulkkamäkeä. Kaikkia ulkomaisia vieraita jaksaa hämmästyttää myös teknisen työn luokka, jossa opetellaan käyttämään potentiaalisesti vaarallisiakin työkaluja turvallisesti. Vierailut antavat myös vastavuoroisesti paljon koulun oppilaille. He saavat tietoa muun muassa erilaisista kulttuureista.

Vieraat ovat aistineet koulun aidosti lapsista välittävän ilmapiirin, joka antaa kylän ja sen lähialueiden lapsille turvallisen kasvuympäristön. He ovat ihastelleet opetuksessa hyödynnettävää itse tekemistä sekä luonnon läheisyyttä.  Välituntileikkeihin virikkeitä ja aktiviteetteja tarjoaa monipuolinen koulun piha-alue sekä viereinen metsä. Oppilaat kiipeilevät, liikkuvat ja rakentavat innolla majoja.

Koulupäivän katkaisee pitkä välitunti, joka mahdollistaa monenlaiset puuhat. Latvialaiset vieraat olivat erityisen kiinnostuneita koulun virikkeellisestä ympäristöstä, jollaista heillä ei paikallisissa kouluissa ole. Koulun arjessa näkyy myös eri-ikäisten yhteisöllisyys, kaikki ovat tervetulleita leikkimään toistensa kanssa.

Lastusten koulun henkilöstö on kertonut vierailijoille monipuolisesti koulun arjesta. Erityisesti matalan kynnyksen yhteistyö koulun ja kotien välillä on sujuvaa ja mutkatonta, jota vieraat erityisesti pitivät arvokkaana. Käytännön esimerkkinä tästä on matalan kynnyksen tupaillat, joita järjestetään parin kuukauden välein, jolloin koulun henkilöstö ja vanhemmat kokoontuvat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Koulun ja muun kyläyhteisön vuorovaikutusta tuetaan mm. kyläkerhoilla ja leikkitreffeillä. Näin esimerkiksi lasten kanssa kotona olevat vanhemmat pääsevät lasten kanssa tutustumaan jo hyvissä ajoin tulevaan kouluunsa. Kyläkerhotapaamisten tarkoituksena on tarjota mielekästä, monipuolista ja hauskaa yhdessäoloa tukien eri-ikäisten kyläläisten yhteisöllisyyttä. Pienet koulut tarjoavat turvallisen kasvuympäristön. Moni onkin todennut, että tällaisessa ympäristössä lapset saavat olla pidempään lapsia.

“Kuin jonkun kotiin tulisi”. Tämä on toteamus, jonka viimeisimmät ulkomaalaiset Lastusten koululla tutustumassa käyneet vieraat sanoivat.

Lastusten koulu on yksi Lempäälän kyläkouluista. Lastusten koulussa opiskelee tällä hetkellä 57 oppilasta eskarista kuudenteen luokkaan asti. Koulussa on kolme opettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa sekä erityisopettaja yhtenä päivänä viikossa.

Lastusten ekaluokkalaisia tutustumassa maltalaisiin opettajiin syksyllä 2023 koulun pihapiirissä.

Tämä artikkeli on julkaistu Lempäälän-Vesilahden sanomissa 1.11.2023.


Kirjoittaja, Annele Matintupa on asunut Lempäälän Lastusten kylällä lähes 18 vuoden ajan ja on tällä hetkellä Lastusten kyläyhdistyksen sihteeri. Hän on kotoisin maalta, Vihteljärven kylästä Satakunnasta. Helsingissä ja Tampereella vietettyjen vuosien jälkeen hän päätyi Lastusiin. Työssään globaalisti toimivan infra-alan yrityksen toimitusjohtajana hän edistää liikenneinfran hallinnan ja ylläpidon uusia mahdollisuuksia. Erityisesti vähäliikenteiset tiet ja niiden kunto ovat lähellä hänen sydäntään. Hän harrastaa lasten harrastusten myötä mm. seuratoimintaa vikellyksen parissa, aktiivista kylätoimintaa ja erilaisia liikunnan lajeja.

Lapsiperhearkea Lastusissa

Olimme jo pidempään keskustelleet mieheni kanssa omaan omakotitaloon muuttamisesta, koska rivarikaksio Ideaparkin läheisyydessä alkoi tuntua jo pieneltä. Suurimpina toiveina oli, että oma tontti olisi riittävän suuri ja naapurin keittiö ei näkyisi suoraa olohuoneen ikkunasta.

Kesällä 2018 miehen veljen työpaikan kahvipöydässä käydyn keskustelun jälkeen saimme kuulla, että Lastusissa olisi myynnissä meille mahdollisesti sopiva tontti. En ollut kuullut kertaakaan Lastusista muutaman Lempäälä-vuoteni aikana ja kartasta katsottuna Lastunen vaikutti sijaitsevan kaukana maaseudulla tällöin vielä katuvalottoman Helsingintien läheisyydessä. Päätimme kuitenkin mennä katsomaan tonttia. Muutamien mutkien jälkeen pääsimme juuri ennen seuraava joulua muuttamaan vastavalmistuneeseen omakotitaloomme. Meidän mukanamme uuteen kotiin muutti koiramme lisäksi myös juuri kuukauden täyttänyt poikavauva. Pääsimme aloittamaan vauva-arkea uudella kylällä. Erityisen ilahduttavaa oli, kun naapurimme poikkesi toivottamaan meidät tervetulleeksi kylälle.

Aluksi aika kului uuden kodin järjestelyissä eikä pienen vauvan kanssa juuri päässyt ulkoilemaan. Vähitellen aloin selvittää, että mitä puuhaa sitä oikein keksittäisiin ja totesinkin Lastusten sijainnin olevan loistava harrastusten kannalta. Pääsimme helposti kulkemaan Valkeakoskelle muskariin ja uimahalliin, Lastustentietä perhekerhoihin Lempäälän keskustaan ja uimakouluun taas Tampereen suuntaan. Meillä oli oma auto käytössä, mutta läheiseltä bussipysäkiltä pääsee näppärästi rattaiden kanssa Valkeakoskelle sekä Ideaparkin kautta Tampereen suuntaan. Tutustuimme myös oman kylämme harrastustoimintaan ja päädyimme läheisellä Lastusten koululla järjestettäville leikkitreffeille. Leikkitreffeillä on mahdollisuus tutustua muihin kylällä asuviin lapsiperheisiin. Isommilla lapsilla on mahdollisuus tutustua eskarin toimintaan. Kylällä toimivia perhepäivähoitajiakin on leikkitreffeillä käynyt ryhmineen, joten siellä on myös mahdollisuus kysellä heillä tarjolla olevista hoitomahdollisuuksista. Leikkitreffien myötä olemmekin saaneet sieltä vuosien aikana todella hyviä ystäviä.

Koronaviruksen leviämisen myötä yhtäkkiä lähes kaikki harrastustoiminta loppui kuin seinään. Miehen työpäivien aikana vietimmekin vauvan ja koiran kanssa aikaa lähinnä omalla kotikylällämme. Samoihin aikoihin vauva alkoi nukkua unensa vain liikkuvissa rattaissa, joten kävelimme lukemattomia tunteja lähiteillä tutkimassa paikkoja. Samalla saimme tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja monenlaisia keskusteluita on käyty kylätiemme varrella. Lastusissa asuu nykyään todella paljon pikkulapsiperheitä, joten tulevaisuudessakin saadaan varmasti kivoja kaverileikkejä aikaiseksi!

On hienoa, kun omalta tontilta pääsee suoraan metsään. Alusta lähtien olemme ulkoilleet paljon alueen lähimetsissä. Lapsi on tutkinut samalla maastoa, kun me aikuiset olemme poimineet esimerkiksi mustikoita. Läheiset metsät ja Helsingintien ylittävä Birgitan polku tarjoavat upean mahdollisuuden esimerkiksi retkeilyyn lapsi kantorepussa. Lähistöltä löytyy muun muassa Vähä-Kausjärven laavu. Lastusten koulun alueella on nuotiopaikka ja tulevaisuudessa myös laavu. Koulun ympäristössä on myös mahdollista leikkiä isomman lapsen kanssa kiipeilytelineillä, poiketa kirjastoautoon tai heitellä frisbeetä. Talvella olemme kokeilleet jääkentällä luistelua ja läheinen latu on tarjonnut puitteet myös hiihdon opetteluun. Silloin tällöin olemme ajelleet myös naapurikylään, Ahtialaan Topinpuiston leikkikentälle. Siellä olemme myös tutustuneet samaan kouluun tuleviin lapsiin.

Palasin välissä hetkeksi työelämään, mutta pian, loppuvuodesta 2021, meille syntyi toinen poikavauva. Nyt vietinkin aikaa kotikylällä taaperon, vauvan ja koiran kanssa. Korona-rajoitukset alkoivat vähitellen helpottaa ja pääsimme jälleen harrastustemme pariin.

Uuden kyläläisen kannattaa ehdottomasti tutustua kyläyhdistyksen toimintaan. Me emme tunteneet kylältä ketään entuudestaan ja iso apu kylälle sopeutumisessa on ollut toimiminen kyläyhdistyksen johtokunnassa. Sitä kautta on tutustunut uusiin ihmisiin, päässyt vaikuttamaan ajankohtaisiin asioihin ja on saanut arvokasta tietoa kylän historiasta. Meillä lapset eivät ole vielä kouluiässä, mutta vuosien aikana olemme tutustuneet myös lähikoulun yhteisölliseen toimintaan. Lastunen on mukavan rauhallinen maalaiskylä, jonka kylätielle voi isommat lapset päästää turvallisin mielin tutkimaan ympäristöään, harrastamaan ja tapaamaan kavereitaan. Nyt voi jo sanoa, ettei olla päätöstä muuttaa Lastusiin kaduttu hetkeäkään!


Kirjoittaja on Sastamalan maalaiskylällä sijaitsevalta maitotilalta lähtöisin oleva hammaslääkäri. Perheeseen kuuluvat aviomies Janne, 1- ja 3-vuotiaat poikalapset sekä koira. Pikkulapsiperhearki ja kohta taas jatkuva työelämä pitävät kiireisinä, mutta vapaa-ajalla tulee höntsäiltyä agilityä, liikuttua luonnossa ja soiteltua klarinettia. Lisäksi on tullut oltua mukana ammattiyhdistystoiminnassa ja kyläyhdistyksen johtokunnassa.

Maaseudulta maailmalle

Sain kunnian vierailla Lastusissa ensimmäistä kertaa jo viime vuosituhannen puolella. Olin juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja toimin lastenhoitajana useammassakin perheessä Lastusissa. Nämä varhaiset vuodet sytyttivät rakkauteni Lastusta kohtaan. Päätin, että jos joskus saisin omia lapsia, tavoitteenani olisi järjestää heidät Lastusten kouluun ja tarjota heille tämä kaunis ja rauhallisen kasvuympäristö.

Lapsemme syntyivät vuosina 2003 ja 2006 ja aloimme pohtia omakotitalon rakentamista. Löysimme unelmiemme tontin Lastusista 2008 ja pääsimme rakentamaan kotiamme Havulaa. Rauhallisen kasvuympäristön lisäksi Lastusen ehdoton etu oli sijainti. Opiskelin tuohon aikaan Tampereella kätilöksi, kävin töissä Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen Keskussairaalassa ja mieheni matkusti paljon ulkomailla. Hyvät kulkuyhteydet niin Tampereelle, Hämeenlinnaan kuin Helsinki-Vantaan lentokentälle olivat meille tärkeitä.

Esikoisemme ehti aloittaa Lastusten koululla esikoulun ja ensimmäiset luokat, kunnes tiemme vei mieheni työkomennuksen vuoksi Kalifornian Piilaaksoon. Vietimme siellä kaksi upeaa vuotta, imien innovatiivista ilmapiiriä eri kulttuurien, kielten ja uskontojen sulassa sovussa. Kuopuksemme aloitti koulutaipaleensa tässä kansainvälisyyden karnevaalissa englanniksi. Kiitollisena tästä kokemuksesta palasimme kotiimme Lastusiin vuonna 2014, jolloin molemmat lapsemme jatkoivat Lastusten koulussa. Talomme oli ollut vuokrattuna toiselle lapsiperheelle koko ulkomailla olomme ajan.

Piilaaksovuodet innostivat minut yrittäjyyden polulle ja perustinkin vuonna 2015 kaksi eri yritystä. Vaihdoin päivätyöni kätilöstä tuplatoimitusjohtajaksi ja yhtäkkiä aloin myös itse matkustella paljon maailmalla työni puolesta. Sain taas olla kiitollinen Lastusten hyvistä kulkuyhteyksistä. Samalla nautin aina metsän ja peltojen keskelle palaamisesta rauhoittumaan ja latautumaan.

Sittemmin vaihdoin täysiaikaisesta yrittäjyydestä Suomen Nuorkauppakamareiden toiminnanjohtajaksi. Olen ollut Tammerkosken Nuorkauppakamarin jäsenenä noin kahdeksan vuotta enkä voinut hauraimmissa haaveissanikaan kuvitella luotsaavani koko Suomen Nuorkauppakamareita, pitäen sisällään 65 paikallista Nuorkauppakamaria Hangosta Rovaniemelle. Kyseessä on tuhansien jäsenten organisaatio, jota luotsaan kotikonttoriltani Lastusista käsin. Nyt saan viettää kahvitauot perhosten ja sudenkorentojen lentoa seuraten ja tuulen huminaa kuunnellen. Pääsen myös lähtemään Helsinki-Vantaan lentokentälle kotiovelta kävellen, hyödyntäen Valkeakosken Liikenteen uutta bussilinjaa. Onhan se vaan käsittämättömän hienoa! En voisi olla onnellisempi ja kiitollisempi kotimme sijainnista.


Kirjoittaja, Sini Havukainen on Suomen Nuorkauppakamareiden toiminnanjohtaja, joka asuu perheensä kanssa Lastusissa. Perheeseen kuuluu puoliso Kai (Kaizu) Havukainen sekä lapset Lassi (2003) ja Eveliina (2006). Lassi on muuttanut jo omilleen Tampereen keskustaan ja suorittaa parhaillaan varusmiespalvelusta Parolassa. Eveliina puolestaan aloitti vanhempiensa jalanjäljissä lukion Tampereen Yhteiskoulussa, joka on ilmaisutaidon erityislukio. Kaizu on tehnyt pitkän ja merkittävän uran Nokia Oyj:llä ja on toiminut vuosia Lastusten vesiosuuskunnan hallituksessa.

Uusi asukas saapui Lastusiin

Kun nykypäivän maailmanmeno on suorituskeskeistä ja aina pitäisi tehdä paremmin ja enemmän ja jaksaa tilanteessa kuin tilanteessa, niin kyllä sitä alkaa ihminen kaipaamaan lähemmäs luontoa. Vaikka nuoruudessani ajattelin, että en ikinä muuttaisi kauas maalle, niin kuinkas tässä kävikään. Tosin aikuinen minä ei ajattele, että Lastunen olisi kaukana esim. Tampereen keskustasta, missä aiemmin asuin. Päinvastoin, Lastunen on riittävän kaukana ihmisvilinästä ja kuitenkin kaupunkiin pääsee helposti hyviä teitä pitkin.

Kesällä 2020 yhden tylsän viikonlopun päätteeksi kirjoitin sähköpostia pankkivirkailijalleni, kysyin onnistuisiko yksi sinkkunaisen haaveen toteuttaminen, hirsitalon rakentaminen. Sieltä sain heti vihreää valoa ja niin ne suunnitelmat alkoivat tosissaan hautua. Koen, että olen elämässäni usein oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja niin koen nytkin käyneen. Kysyin yhdeltä tuttavaltani, että tietääkö hän mitään tonttia Lempäälästä. Vaikka ensimmäinen vastaus oli ei, niin pian minulla oli jo uusi yhteystieto puhelimessani ja muutaman päivän päästä ajoin elämäni ensimmäistä kertaa Lastusiin. En ollut käynyt katsomassa mitään muita tonttipaikkoja aiemmin, eikä tarvinnutkaan, ihastuin heti ensisilmäyksellä upeaan mäntymetsään ja sen suojaisaan rauhaan. Eikä tainnu taaskaan mennä montaa päivää kun kaupat tontista oli sovittuna.

Minulle on helppoa tehdä isoja päätöksiä, eli pian oli myös hirret tilattu. En ole aiemmin ollut millään lailla mukana uuden rakentamisessa, mutta se ei pelottanut, kyllä jokainen tilanne aina opettaa ja onnistuin myös valitsemaan ihan parhaat raksamiehet töihin, eli aina oli joku joka tiesi mitä tehdä tai tiesi kenelle soittaa. Rakennusaika meni isossa kuvassa erinomaisesti. Viemärikaivanto oli nimensä mukaisesti pitkä ja kivinen, se oli varmasti isoin stressipiikki, mutta niin se vaan tällä hetkellä vesi kulkee molempiin suuntiin. Koska olen itse näppärä käsistäni ja minulla on kokemusta monesta huoneistoremontista, tein itse niin paljon kun pystyin ja osasin. Käytännössä tein itse kaikki pinnat ja koitin huolehtia, että ammattilaisilla on kaikki tarpeellinen siistillä työmaalla. Paras raksamuisto on viime juhannukselta kun talo oli pystytetty ja sain yksin omassa rauhassa aloittaa ulkomaalauksen. Välillä siellä tellingeillä jännittikin, mutta sitten bongasin pellon toiselta puolelta lehmät! Tuli niin “Ah, nyt olen kotona ❤️” -fiilis.

Viimeiset viikot ennen käyttöönottoa olivat intensiiviset, mutta niin vaan saatiin loppurutistukset tehtyä ja sain kantaa tavarani ja suloisen ragdoll -kissani ihanaan ja ikiomaan hirsitalooni jouluksi. Ja saatiinpa vielä joulukuusikin kun kiltisti naapurilta kysyttiin. Kun on tämmöinen itsenäinen toiminnannainen, joka viihtyy vapaa-ajalla hiljaisuudessa, eikä ole kovin kykeneväinen pyytämään apua, niin en ole juuri teihin kyläläisiin tutustunut. Kuitenkin ne, joiden kanssa olen kohdannut, ovat tuoneet hymyn huulille ja vahvistaneet tunnetta siitä että olen kotona. Projektin alkumetreillä tiedostin, että lähelläni on paljon metsää ja hyvät hiihtoladut. Nyt kun olen oikeasti päässyt jalkautumaan metsään ja ulkoilumaastoihin, niin kyllä sitä vaan mieli pääsee lepäämään. Parasta on, että omassa pihassa vierailee kauriita ja oravia. Ketun kanssa keskusteltiin kerran ja on hirvikin jättänyt jälkensä. Metsä ja sen eläimet tuovat minulle turvan, mitä sieluni kaipaa.


Kirjoittaja Virpi Oksanen on jouluna 2021 Lastusiin muuttanut kiinteistönvälittäjä, joka on kasvanut maitotilalla eläinten ympäröimänä. Hänen sydäntä lähellä ovat kuntosalilla treenaaminen, luonnossa haahuilu, eläimet, sarkasmi ja varhaiset aamut. Hän toivoo, että maalla ja metsässä asuminen lisäisivät hänen luovuuttaan kirjoittamisen ja/tai musikaalisuuden suhteen.

Lastunen – kotikyläni

Lastusten kylä ja kyläyhdistys ovat viime aikoina olleet esillä monissa eri yhteyksissä. Lastusten kylän vahvuutena voidaan pitää muun muassa sen hyvää sijaintia, hyviä kulkuyhteyksiä ja omaa kyläkoulua, jonka arvo kylän sydämenä on äärettömän tärkeä. Aikoinaan en tiennytkään miten viehättävään kylään sitä päätyykään asumaan!

Ensimmäinen oma kosketukseni Lastusten kylään tapahtui alkuvuodesta 2005. Etuovi.com:ssa tuntui olevan se oikeanlainen ”match”, hehtaarin tontti, jota lähdettiin katsomaan Tampereelta. Ensi tapaaminen osui päivään, jolloin kyläläisiä oli talkoilla rakentamassa katuvalaistusta Salomaantien varteen. Tontille saapuneilla kaupunkilaisilla ei ollut tarpeeksi maavaraa autossaan, vaan reissu päättyi siihen, että auto jäi kiinni tontille johtavalle tielle, joka silloin oli vaatimaton kärrypolku. Onneksi kylältä löytyi apuvoimia ja auto saatiin vedettyä irti. Sen verran suuren vaikutuksen tontti mieliin jätti, että sinne oli päästävä yhä uudelleen. Lopulta kaupat lyötiin lukkoon ja rakennustyöt päästiin aloittamaan jo samana vuonna.

Oman kodin rakentaminen on pitkä prosessi. Vuosien varrella talo ja sen ympäristö ovat rakentuneet mukaillen muuta elämäntilannetta. Lastusissa asuessamme olen kohdannut monia elämän kohokohtia. Olen vaihtanut siviilisäätyäni, valmistunut yliopistosta, saanut jälkikasvua, hankkinut eläimiä sekä täyttänyt pariin kertaan pyöreitä vuosia. Tuttavapiiri on myös karttunut useilla hyvillä ystävillä, joihin olemme tutustuneet erilaisissa yhteyksissä kylän tapahtumissa.

Kyläyhdistyksellä on ollut toimintaa kaikkina näinä vuosina. Itse päädyin aktiivisesti kyläyhdistyksen toimintaan mukaan jo useita vuosia sitten. Silloinen puheenjohtaja Hannu Tiensuu houkutteli mukaan uusia kyläläisiä. Tuolloin jo kylällä oli murehdittu vanhan osayleiskaavan rakentumista täyteen ja uusien asukkaiden saamista kylälle. Tämä osoittaa, että asiat eivät tapahdu aina hetkessä, vaan niiden eteenpäin vieminen vaatii sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Toivon Lastusten tarjoavan eri-ikäisille syitä olla ylpeä omasta kylästä ja viihtyä täällä. Tällä hetkellä itselleni tärkeää on yli 100-vuotias lähikoulu, jota omat lapseni voivat käydä. Oma motivaationi kumpuaa siitä, että tulevaisuudessakin kylällä olisi lapsilla koulu ja eri-ikäisillä kyläläisillä paikka ja mahdollisuus harrastaa lähellä. Kyläyhdistyksen johtokunnan jäsenet kuuntelevat herkällä korvalla asukkaiden ajatuksia siitä, miten Lastunen olisi jatkossa entistäkin houkuttelevampi asuinpaikkana ja tarjoaisi kyläläisillä arjen iloja. Toivomme myös uusia aktiiveja mukaan toimintaan.


Kirjoittaja, Annele Matintupa on asunut Lempäälän Lastusten kylällä lähes 17 vuoden ajan ja on tällä hetkellä Lastusten kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on kotoisin maalta, Vihteljärven kylästä Satakunnasta. Helsingissä ja Tampereella vietettyjen vuosien jälkeen hän päätyi Lastusiin. Työssään globaalisti toimivan infra-alan yrityksen varatoimitusjohtajana hän edistää liikenneinfran hallinnan ja ylläpidon uusia mahdollisuuksia. Erityisesti vähäliikenteiset tiet ja niiden kunto ovat lähellä hänen sydäntään. Hän harrastaa lasten harrastusten myötä mm. seuratoimintaa vikellyksen parissa, aktiivista kylätoimintaa ja erilaisia liikunnan lajeja.

Valokuitu osa 3 – Televisio valokuidun kautta

Tätä kirjoitettaessa Lastusissa on valokuitu jo tuotu ja kytketty osaan alueen kiinteistöistä. Itsekin sain valokuidun taloon sisään sekä Kuuskaistan 1000M/100M -liittymän tällä viikolla auki ja nopeaa internet-kaistaa riittää nyt yllin kyllin kaikkeen käyttöön.

Maanpäällinen televisio

Muistan lapsena vaihtaneeni kanavaa televisiosta nousemalla ylös ja kävelemällä television luokse. Televisiolähetys toimitettiin silloin analogisesti QAM-modulaatiolla koodattuna, räntäsateiden ja tuulessa heiluvien puiden läpi. Kun kuvan kirkkaus- ja väriarvot syötettiin jännitetasoina suoraan QAM-modulaation päälle ilman mitään virheenkorjausta, näkyi se puita heiluttava tuulenpuuska suoraan TV-kuvassa, kun signaalia vastaanotettiin kuuluvuusalueen reunamilla. Vastaanotettu kuva oli parhaimmillaan hyvä, mutta kun siinä yleensä oli ne räntäsateet ja puut välissä… Lähetys kyllä aina näkyi pätkimättä, mutta olosuhteiden vaihdellessa joko hyvin tai hyvin huonosti. Tämä analoginen televisio lakkasi näkymästä Suomen taivaalla vuonna 2007.

Digitaalinen televisio vaihtoi QAM-modulaation OFDM-modulaatioksi ja lisäsi päälle digitaalisen kerroksen. Kuva koodattiin ja pakattiin. Ihmissilmälle epäoleelliset asiat jätettiin lähettämättä ja yhden analogikanavan tilalle – kaikille yhteiseen ilmatilaan – saatiin tungettua useita digitaalisia kanavia. Lähetykseen lisättiin myös redundanttia koodausta eli virheenkorjaustietoa. Digitaalinen tv-lähetys onkin luonteeltaan sellainen, että se joko näkyy täydellä laadulla tai ei näy ollenkaan – rajamailla kuva pätkii.

Televisiolähetyksen toimitustavat

Nykyisin televisiota voi katsella ainakin seuraavilla tavoilla:

 • Digitaalisesti maanpäällisinä antennilähetyksinä (DVB-T/DVB-T2)
 • Kaapeli-tv-lähetyksinä (DVB-C)
 • Sateliittilähetyksinä (DVB-S)
 • Internetin yli (IPTV)

Joissakin valokuituverkoissa televisiolähetys voidaan toimittaa kaapeli-tv-muodossa, jolloin kuitukytkimessä on antenniliitin tarjolla. Tämä, pian vanheneva, vaihtoehto ei kuitenkaan ole tarjolla Lastusten valokuidussa. Voimme siis täysin keskittyä IPTV-lähetyksiin ja niiden vertailuun antennilähetyksiä vasten.

IPTV-ratkaisut

Olet ehkä katsonut videoita Youtubesta, Netflixistä tai HBO:sta. Ehkäpä katselu on tapahtunut puhelimella, tietokoneella tai älytelevisiolla. Nämä ovat kaikki pääpiirteissään samalla tekniikalla toteutettuja kuin IPTV-ratkaisut, joita tässä esittelen.

Lineaarisella televisiolla tarkoitetaan television katselua siinä hetkessä, kun se lähetetään. Lineaarisia IPTV-ratkaisuja on tarjolla Lastusten valokuituun ainakin kolmelta eri palveluntarjoajalta: Elisalta, Maxivisionilta ja Telialta.

Palveluntarjoajien vertailu

Alla vertailu Elisan, Maxivision ja Telian IPTV-palveluista.

Kanavat

Peruskanavat
Elisa Viihde PremiumYle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, LIV, JIM, Hero, TV5, Kutonen, Frii, TLC, FOX, National Geographic, AlfaTV, Paramount, INEZ, History, TV7, CNN, BBC World News, France 24, Al Jazeera English, Russia Today, NHK World, DW (kaikki kanavat näkyvät Avoimessa Kuidussa vain Lounean liittymällä)
Maxivision TVYle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, LIV, JIM, Hero, TV5, Kutonen, Frii, TLC, FOX, National Geographic, AlfaTV, Paramount, Eurosport, Discovery
Telia TVYle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, LIV, JIM, Hero, TV5, Kutonen, Frii, TLC, FOX, National Geographic, AlfaTV, Paramount, C More Hits, C More Max 2, KotiTV (kaikki kanavat näkyvät vain Telian liittymällä)

Hinnoittelu

AloitusPeruskanavat ilman tallennustaPeruskanavat + tallennuspalvelu
Elisa Viihde PremiumEi maksua boksista, mutta 24 kk määräaikaisuus.(ei tarjolla)24,90 € / kk
Maxivision TVOsta boksi omaksi 179 €, ei määräaikaisuutta.6,00 € / kk12,00 € / kk
Telia TVMaksa boksista 30 €, lisäksi 24 kk määräaikaisuus.13,90 € / kk20,40 € / kk

Lisäpalvelut

Muut palvelut (lisähinnasta)
Elisa Viihde PremiumC More, Viaplay, Liigapassi, SF, HBO, Netflix, Amazon Prime, Yle Areena, Ruutu, mtv, Elisa Viihteen omat sisällöt, ym.
Maxivision TVC More, Viaplay, Liigapassi, Youtube, SVT-play, ym.
Telia TVC More, Viaplay, Liigapassi, HBO, Telia Vuokraamo, ym.

Näistä kolmesta palvelusta monipuolisin ja myös kallein on Elisa Viihde Premium. Maxivision keskittyy edulliseen TV-lähetyksien näyttämiseen ja Telia putoaa sekä hinnoittelussa että lisäpalveluiden määrässä näiden väliin. Elisa Viihde Premium vaatii kaverikseen Avoimesta Kuidusta Lounean liittymän, jotta kaikki kanavat näkyvät. Vastaavasti Telia TV vaatii parikseen Telian liittymän, jotta kaikki kanavat näkyvät.

Kaikissa tulee mukana erillinen digiboksi, jonka kautta palvelut ovat saatavilla yhteen televisioon kerrallaan. Lisäksi palveluiden mukana tulee joitain mobiiliratkaisuja, mutta ne ovat ominaisuuksiltaan varsinaiseen television katseluun vielä niin kehittymättömiä, etten pureudu niihin tässä artikkelissa.

Omat kokemukseni Maxivisionista

Yllä oleva vertailu perustuu netistä haettuun tietoon. Omat kokemukseni rajoittuvat käytössäni olevaan Maxivision TV -palveluun. Otin Maxivisionin käyttöön jo keväällä 2021 ja TV näkyi myös 4G-yhteyden yli kohtuullisesti. Iltaisin ja huonolla kelillä palvelun kuvanlaatu heikkeni tai se jopa pätki 4G:n yli. Nämä ongelmat kuitenkin korjaantuivat, kun kytkin palvelun valokuituyhteyden perään tällä viikolla.

Maxivision TV toimittaa kanavat 6,5 Mbit/s-bittivirralla ja kuvanlaatu on huikean hyvä. Kaikki kanavat näkyvät FullHD-tarkkuudella ja kuvanlaatu on antennikuvaan verrattuna täten paljon parempi. Ero on jopa shokeeraava erityisesti pääkanavia peesaavilla pienemmillä TV-kanavilla (TV5, Kutonen, TLC, FOX, Frii, NatGeo, Sub, Liv, Jim, AlfaTV, Hero ym.), joiden kuvanlaatu on antennivastaanotossa sekä vain SD-laatuinen että myös liian pieneen bittivirtaan ahdettu, helposti palikoituva kuva. Itse en koskaan tykännyt katsoa antennista näitä kanavia surkean kuvanlaadun vuoksi, mutta nyt nekin ovat ihan varteenotettavia vaihtoehtoja.

Maxivisionin palvelu on toiminut moitteettomasti meillä kotona. Boksin osto kirpaisee aluksi, mutta sen jälkeen hinta on edullinen ja television toimivuus on erittäin hyvä. Tallennuspalvelun tilauksen jälkeen jokaisen juuri siinä hetkessä näkyvän ohjelman katselun voi aina aloittaa alusta, vaikka ohjelma ei olisikaan etukäteen asetettu tallennettavaksi. Tämä on erityisen kätevää, kun monet ohjelmat on pakattu täyteen mainoksia – mainokset voi sitten kelata.

Maxivisionissa itseäni eniten harmittaa, että boksin kautta ei voi katsoa Netflixiä ja HBO:ta. Varsinkin se harmittaa nyt, kun HBO lakkasi näkymästä meidän vanhassa älytelevisiossa.

Boksin hankinnassa on huomioitava se, että boksiin asennettu ohjelmisto on operaattorin puolesta yleensä digitaalisesti allekirjoitettu valmistajan avaimella, eikä ohjelmistoa voi päivittää toiselle operaattorille. Täten esim. käytettynä hankittuun Telia TV:ssä käytettyyn boksiin ei voi päivittää Maxivisionin ohjelmistoa, vaikka itse IPTV-boksi olisikin malliltaan täsmälleen oikea. Älkää kysykö miksi tiedän tämän 🙈.

Maxivisionin palvelu maksetaan aina etukäteen webbiportaalissa kuukausiksi eteenpäin, eikä tähän saa jatkuvaa laskutusta luottokortille. Se on ehkä hieman hassua nykyaikana. Aika näyttää riittävätkö palvelusta kerätyt rahat sen kehittämiseen vai ajavatko muut IPTV-toimittajat ohi.

Digi-tv antennista vai IPTV-ratkaisu

IPTV-palvelun tarjoama kuvanlaatu on keskimäärin huomattavasti parempi kuin antennitelevisiossa. Katolle ei tarvita antennia ja televisiota voi katsella boksin Wifi-yhteyden yli myös siellä, missä ei ole antenniliitäntää.

IPTV-yhteyden jakaminen useammalle televisiolle ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan palvelusta pitää maksaa pääsääntöisesti jokaiselle televisiolle erikseen. Mikäli kotona on useampi televisio aktiivisessa käytössä, niin antennitelevisiolla on edelleen paikkansa.

Jälkikirjoitus – Lineaarisen television tulevaisuus

Odotan kauhulla kauanko lineaarisessa televisiossa pihisee vielä henki. Kun olen itsekin jo tottunut Netflixin ja HBO:n mainoksettomaan tarjontaan, huikeaan valikoimaan ja sarjan jaksojen katsomiseen peräkkäin, tuntuvat lineaarisen television ajastetut lähetykset ja jatkuvat mainoskatkot suorastaan ärsyttäviltä. Lähetysten tallennus tekee katsomisesta kohtuullisen siedettävää ja erityisesti ajankohtaisohjelmien sekä urheilun välityksessä lineaarisella televisiolla on edelleen paikkansa.

Lue lisää:
Elisa Viihde: https://elisa.fi/viihdepremium/
Maxivision: https://maxivision.fi/
Telia TV: https://tv.telia.fi/
Valokuituprojektin oma webbisivu: http://lastunen.net/valokuitu


Artikkelin kirjoittaja, Juho Leppämäki on asunut Lempäälän Lastusten kylällä vuodesta 2016 lähtien. Hän on kotoisin maalta, Pylkönmäeltä Keski-Suomesta. Juhon ensikosketus IT-maailmaan tuli 90-luvun alkupuolella, silloin kun Windows 3 piti käynnistää MS-DOSin komentoriviltä. Nykyään hän työskentelee terveydenhuollon ja lääketieteen ohjelmistojen laadunhallinta- ja myyntitehtävissä sekä harrastaa vapaa-ajallaan kestävyysliikuntaa, Lastusten kyläyhdistystä ja Lastusten vesihuolto-osuuskuntaa.

Valokuitu osa 2 – Valokuituun tarvittava laitteisto

Tätä kirjoitettaessa ensimmäiset kotitaloudet on kytketty valokuituun Kausjärventiellä ja heillä on Avoin Kuitu -tietoliikenneoperaattorin ja laitteistojen valinta edessä.

Savumerkeistä valokuituun

Entisaikona pitkänmatkan viestinvälitykseen käytettiin savumerkkejä. Viesti koodattiin savumerkeiksi ja nämä savumerkit voitiin lukea valon avulla hyvinkin pitkän matkan päästä. Valokuidun voisi sanoa toimivan samalla periaatteella. Lähetettävä tieto koodataan laserilla vilkkuvaksi valoksi tai infrapunavaloksi, ohjataan hiuksenohueen lasikuituun ja tieto vastaanotetaan toisessa päässä valopulsseja tunnistavalla anturilla. Paluukanava toimii samalla tavalla, mutta toiseen suuntaan, eri aallonpituudella. Valokuituyhteydessä koodausnopeus on toki paljon savumerkkejä nopeampi, eivätkä pilvet häiritse tiedonsiirtoa, mutta periaate on sama. Kupariseen puhelinjohtoon verrattuna valokuitu on immuuni sähkömagneettisille häiriöille ja täten sinne voidaan syöttää tietoa paljon suuremmalla koodausnopeudella pitkienkin matkojen päähän.

Jatkos ulkoseinään ja kuitukytkin sisälle

Maan alta tulevan valokuidun jatkaminen tapahtuu hitsaamalla kuidun päät yhteen tähän tarkoitetulla laitteella ammattilaisen toimesta. Tällä tavoin saadaan aikaiseksi virheetön valon eteneminen jatkoskohdan yli. Paksua maahan upotettavaa kaapelia ei pääsääntöisesti tuoda taloon sisälle asti, vaan se jatketaan helpommin käsiteltävään ohuempikuoriseen kuituun taloon sisään tuotaessa. Tämä hitsausjatkos sijoitetaan pieneen jatkosboksiin talon ulkoseinälle ja ohuempi pää tuodaan taloon sisälle.

Talon sisälle asennetaan kuitukytkin. Lastusissa kuitukytkimen malli on Inteno XG6846. Kuitukytkimessä on ethernet-pistokkeet, mihin voi liittää kotiverkon laitteet sitten kiinni. Kuitukytkimeen asti valokuituverkon toimittaja hoitaa hommat ja siitä eteenpäin alkaa kuluttajan oma kotiverkko. Kuitukytkimen asentamisen jälkeen on aika tilata valokuituliittymä, liittymiä käsittelin blogisarjan edellisessä osassa.

Reititin ja palomuuri

Kuitukytkimeen liitetään reititin- ja palomuurilaite. Kuitukytkimeen voi liitinten puolesta liittää myös normaalin sisäverkon kytkimen (jossa ei ole reititys- tai palomuuriominaisuutta) tai tietokoneenkin suoraan. Nämä jopa toimivat, mutta tällainen kytkentä on hyvin vaarallinen tietoturvanäkökulmasta – suorastaan typerä.

Kuitukytkimen perään siis liitetään aina ensiksi reititin- ja palomuurilaite. Reititin reitittää tietoa suojatun talon sisäverkon (LAN) ja ison pahan internet-verkon (WAN) välillä. Palomuuri tukkii liitoksesta turhat reiät. Samassa laitteessa voi olla myös wifi eli langaton tukiasematoiminnallisuus. Reititin- ja palomuurilaitteen tunnistaa WAN-pistokkeesta ja tuota WAN-pistoketta käyttäen tehdään liitos kuitukytkimen pistokkeeseen. Tämän jälkeen loput kodin laitteet kytketään palomuuri- ja reititin-laitteen LAN-pistokkeisiin turvalliselle puolelle tai langattomaan wifi-verkkoon, katso kuva alla. Reititin- ja palomuurilaitteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota sen suorituskykyyn. Kaikkein halvimmat laitteet eivät pysy valokuituverkon nopeudessa mukana. Laitteessa olisi syytä olla ainakin 1000 Mbit/s nopeutta tukevat WAN- ja LAN-pistokkeet.

Valokuidun käyttöön tarvittavat laitteet ja kytkenät.

Ohjelmistoiltaan ajantasainen reititin- ja palomuurilaite suojelee käyttäjiä ulkoapäin tulevilta hyökkäyksiltä, joissa käyttäjä itse ei ole yleensä osallisena. Sisältäpäin tulevia, käyttäjää ja käyttäjän laitteita hyödyntäviä, hyökkäyksiä varten tarvitaan laitteisiin vielä virustorjuntaohjelmistot sekä maalaisjärkeä päähän huijausyrityksiä varten.

Langattoman wifi-tukiaseman valinta

Reitittimen ja palomuurin lisäksi on järkevää hankkia myös langaton wifi-tukiasema, jotta nopeaa valokuituyhteyttä voi hyödyntää kännyköissä ja tietokoneissa. Valinta tulee tehdä tarkoituksenmukaisesti, suhteuttaen aiemmin valittuun valokuituliittymän nopeuteen. Reititin- ja palomuurilaite on monesti sama laite wifi-tukiaseman kanssa (kolme toimintoa samassa laitteessa). Langattomien wifi-tukiasemien valikoima on todella laaja. Niiden nopeuden ilmaisuun liittyy valitettavasti suuri markkinointihuijaus, joka voi aiheuttaa suuren pettymyksen sitten nopeutta kotona testattaessa.

Otetaanpa esimerkin vuoksi tarkasteluun 802.11ac-standardin tukiasema nopeusluokassa AC1750. Tämän tukiaseman nopeudeksi ilmaistaan mainosteksteissä 1750 Mbit/s. Melko nopea siis. Voisi kuvitella, että kun uudella kännykällä kokeilee, niin hyvin pelaa tuo nopeus. Ehei, tämä 1750 Mbit/s tarkoittaa kaikkien yhtäaikaa sitä käyttävien laitteiden yhtäaikaista – teoreettista – maksiminopeutta. Käytännön nopeuteen vaikuttaa käytettävä wifi-kanava kaistanleveyksineen, kännykän wifi-radion standardi sekä yhtäaikaisten striimien lukumäärä. Sitten tietty signaalin voimakkuuteen vaikuttavat etäisyys wifi-tukiasemasta talon sisällä ja talon rakennusmateriaalit.

Langattoman tukiaseman käytännön nopeus

Entä sitten oikeasti? Esimerkiksi normaalihintaisessa tämän päivän Android-puhelimessa on 802.11ac-standardin wifi-radio, joka tukee 1×1-striimiä, 5Ghz taajuutta ja 40 MHz kaistanleveyttä. Tälle kännykälle teoreettinen maksiminopeus on 433 Mbit/s, se ei siis kykene yksin käyttämään tukiaseman koko kapasiteettia. Käytännön nopeus aivan tukiaseman vieressä on tuolla luurilla hieman yli 300 Mbit/s ja pari huonetta kauempana jo luokkaa 100-200 Mbit/s. Melkoinen pettymys, jos odottaa 1750 Mbit/s nopeutta. Usean käyttäjän kanssa tästä AC1750-tukiasemasta saakin jo enemmän yhteenlaskettua tiedonsiirtonopeutta irti.

Nopeushuijauksesta huolimatta wifi-tukiasemaan kannattaa panostaa. Tukiaseman hinta kulkee monesti käsi kädessä nopeuden ja laadun kanssa. Tukiaseman käyttöikä on kuitenkin todennäköisesti pidempi kuin sen puhelimen. Kun sen aikanaan hankittavan uuden puhelimen wifi on sitten taas astetta parempi, saa samasta tukiasemasta myös enemmän irti. Langattoman verkon wifi-tukiasemaa hankkiessa kannattaa tarkistaa ainakin se, että laitteen WAN- ja kaikki LAN-portit tukevat 1000 Mbit/s -nopeutta.

Langattomat mesh-verkot

Jotta valokuituyhteyttä on mahdollista hyödyntää joka puolella taloa ja pihaa, tarvitaan usein monta tukiasemaa. Monen wifi-tukiaseman verkko on mahdollista rakentaa esimerkiksi mesh-verkkona valmiista paketista. Mesh-verkossa vähintään yksi laite kytketään piuhalla kiinni ja muut tukiasemat toimivat sitten ketjussa sen perässä. On toki suotavaa kytkeä noista mesh-laitteista mahdollisimman moni piuhalla verkkoon, koska ketjutus yleensä hieman hidastaa verkon tiedonsiirtonopeutta.

Esimerkkejä laitevalinnoista

Pena peruskäyttäjä tilaa 100Mbit/s valokuituliittymän. Hän asuu kaksikerroksisessa puutalossa, joten hän saa yhdellä wifi-tukiasemalla hyvän nettiyhteyden koko taloon. Hän hankkii TP-Link Archer C7 -tukiaseman ja sijoittaa sen keskelle taloa. Muita laitteita hänen ei tarvitse itse hankkia, sillä samassa laitteessa on myös reititin- ja palomuuritoiminnot.

Tanja tehokäyttäjä tilaa 200Mbit/s valokuituliittymän. Hän asuu kivitalossa ison perheen kanssa ja hän haluaa, että valokuidun nopeudesta voi nauttia kaikissa huoneissa vaikka kiviseinät vaimentavatkin signaalia voimakkaasti. Hän hankkii laadukkaan ja nopean Ubiquiti AmpliFi HD WiFi-mesh-järjestelmän kattamaan koko talon. Samasta laitteesta löytyy myös reititin- ja palomuuritoiminnot. Myöhemmin hän päättää, että wifin pitää kuulua myös ulkona ja erillisessä autotallissa. Hän vetää autotalliin ethernet-kaapelin ja laajentaa mesh-verkkoa saman sarjan lisäreitittimellä.

Muistilista

 • Kun kuitukytkin on asennettu sisätiloihin, tilaa valokuituliittymä.
 • Hanki reititin- ja palomuurilaite.
 • Hanki wifi-tukiasema, mikäli tarvitset langattoman verkon, tämä on monesti sama laite kuin reititin- ja palomuurilaite.
 • Huolehdi palomuuri-, reititin- ja tukiasemalaitteen ohjelmistopäivityksistä säännöllisesti.

Lue lisää:
Verkkokauppa.com myy Pirkkalassa palomuuri-, reititin- ja wifi-tukiasemalaitteita: https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/73b/Reitittimet-ja-tukiasemat
Laaja artikkeli wifi-tukiaseman valinnasta MPY:n sivuilla: https://www.mpy.fi/kuluttajat/ajankohtaiset/artikkelit/kodin-langattoman-verkon-toiminta-kattava-tietopaketti-wlanista
Valokuituprojektin oma webbisivu: http://lastunen.net/valokuitu


Artikkelin kirjoittaja, Juho Leppämäki on asunut Lempäälän Lastusten kylällä vuodesta 2016 lähtien. Hän on kotoisin maalta, Pylkönmäeltä Keski-Suomesta. Juhon ensikosketus IT-maailmaan tuli 90-luvun alkupuolella, silloin kun Windows 3 piti käynnistää MS-DOSin komentoriviltä. Nykyään hän työskentelee terveydenhuollon ja lääketieteen ohjelmistojen laadunhallinta- ja myyntitehtävissä sekä harrastaa vapaa-ajallaan kestävyysliikuntaa, Lastusten kyläyhdistystä ja Lastusten vesihuolto-osuuskuntaa.

Vieraskynästä: Kerrottua historiaa Lastusista

Sain Lempäälän etelärajalla asuvalta Markku Niemiseltä nähdäkseni papereita, jotka kertovat uutta myös Lastusten historiasta. Paperit ovat Yrjö Sonkasalon jälkeensä jättämä matkalaukullinen ja ne on tarkoitus lahjoittaa Lempäälä-seuralle. Oma arvioni on, että koko materiaali on niin arvokas, että se kannattaa painaa kirjaksi. Ja ehkä myös kertoa, keitä olivat Yrjö Sonkasalo ja hänen isoisänsä Isak Smedberg.

Isak Smedberg syntyi Lastusten Tervalammin torpassa ja eli 103 –vuotiaaksi. Suku oli lähtöisin Tyrvännöstä ja päätynyt Sääksmäen Lotilan kautta Lastusten Tervalammiin. Isak asui isäntänä Tervalammia jonkin aikaa, mutta jostain syystä siirtyi sitten Lastusissa olevaa Ruokolammia (Innilän torppa) viljelemään, kunnes muutti Lempoisiin ja sieltä Perälään. Lempoisissa hänet opittiin tuntemaan Piimä-Iisakkina, sillä hän ryhtyi myymään piimää kanavatyömaalla – olisiko ollut myös rautatietyömalla. Liike-idea oli se, että Iisakki osti kaksi hevosta ja kävi Vesilahdesta piimää ostamassa. Asiakkaat, joita oli parhaimmillaan satoja, olivat helposti tavoitettavissa Lempoisten suurilla työmailla. Ja piimä oli sellainen tuote, ettei se ihan heti pilaantunut, joten tavaraa ei jäänyt myymättä.

Isak Smedbergiä kutsuttiin myös Kettu-Meepperiksi, sillä taitavana metsästäjänä hänet oli valittu myös pitäjän jahtivoudiksi. Hän metsästeli kettuja ja organisoi susijahtejakin. Taisi tosin jonkun jahdin jättää järjestämättä, tietäen, ettei kulkeva susi enää seuraavana päivänä ollut pitäjän alueella. Muistelen hämärästi kuulleeni, että Smedberg pystyi myös soittamaan tarvittaessa urkuja. Hän kulki Lempoisissa asuessaan puoliherraskaisissa vaatteissa, johon kuului pönttöhattu eli tornisteri. Hän oli kahdesti naimisissa ja vaimonsa olivat aikansa maaseudun oloissa sivistyneitä ihmisiä. Jälkimmäinen rouvista oli Innilän kartanon taloudenhoitaja Iisakin tavatessaan.

Isakin poika hakeutui pois Lempäälästä rannikolle laivoja rakentamaan, mutta pojanpoika Yrjö Sonkasalo oleskeli vapaina aikoinaan paljon Lempäälässä ja kuuli vaarinsa tarinoita. Näistä tarinoista sekä Perälän ja Pyhällön kylissä kuulemistaan kertomuksista Sonkasalo kehitti mielessään komean kuvan Muinais-Hämeestä ja kirjoitti kaiken paperille. Osa kirjoituksista on puhdasta paikallishistoriaa, osassa on kaunokirjallista sävyä, mutta niissäkin on tarkkaa kansankuvausta 1800-luvulta.

Sonkasalo teki elämäntyönsä Helsingin vesilaitoksella. Vaikutelma on, että työ oli vakaata ja turvallista ja salli miehen käyttää energiansa muihin harrastuksiin. Hän on ollut kaikkea muuta kuin tusinaihminen. Itseoppinut vänkääjä, joka nautti herrojen kovistelusta. Olen kuullut jostakin, että hän oli Ernesti Hentusen hengenheimolaisia. Hentunen oli 1950-luvulla aikansa rosvot kiinni – rabulisti, joka julkaisi mm. lehteä Minä huudan ja sen jälkeen lehteä Minä ulvon. Lehdissä arvosteltiin ankarasti Suomen herroja sekä tosista että perättömistä konnankoukuista. Erikoisen ankara hän oli Urho Kekkosta kohtaan. Lehtijutuistaan Hentunen oli usein käräjillä ja tapasi hävitä juttunsa.

Mutta Hentusen hengenheimolaisuus oli vain yksi puoli Sonkasaloa. Hän oli fanaattisen kiinnostunut historiasta ja erityisesti Lempäälän historiasta. Hänen maailmankuvansa oli jossakin kohtaa vanhatestamentillinen. Hän kirjoitti uhrivuorista, viljelymagiasta ja ajasta, jolloin kristinusko Hämeeseen tuli. Hän kertoo vaarinsa osallistuneen poikasena (ilmeisesti vuonna 1823) pääsiäisuhrirituaaliin vuorella, jota nykyään kutsumme Vannulankallioksi. Hän sanoo itse nähneensä 12 kivestä rakennettua uhrialttaria Pyhällön vuorella. Hän olisi kertonut isostavihasta Lempäälässä sekä pakolaispoluista Kangasalle, jos joku vain olisi ollut kiinnostunut. Hän mainitsee täkäläisen sananparren: ”Torittu toisella silmällään, Tervalammi tulisin kahlein.” Mikä tarkoittanee arvattavasti näiden kylän kahden vanhimman torpan tekijämiehen taitoja. Ainakin Lastusten kartano rakennutti näillä kahdella miehellä takamailleen yhteensä viiden torpan rakennukset, kertoo Sonkasalo. Torittu oli pitkä ja yksisilmäinen, Tervalammilta sujuivat sepän työt.

Sonkasalo yritti useaan otteeseen saada akateemisesti oppineita ihmisiä kiinnostumaan historian kertomuksistaan. Hän on ottanut yhteyttä Lempäälän historiaa kirjoittaneeseen Kirsti Arajärveen, joka sijoittikin pitäjänhistoriaan sivun verran kertomusta Tervalammin torpan elämästä. Hän on saanut varatuomari E.A. Aaltion sen verran vakuuttuneeksi, että Aaltio sijoitti 1964 julkaisemaansa Lempäälän Joulu –aikakirjaan Sonkasalon kertomuksen pääsiäisuhrista 1800-luvulla Lempäälässä. Hän on kirjoittanut Pälkäneen lukion rehtori Lauri Teivaiselle samoista asioista, mutta kiireidensä takia Teivainen – joka sittemmin oli hetken aikaa Ekologisen puolueen puheenjohtaja – ei reagoinut. Hän on myös kirjoittanut Kansallismuseoon ”Muinaistieteelliselle toimistolle” osoitetun tutkimuspyynnön, johon ei liene vastattu. Jos olisi vastattu, vastaus löytyisi Sonkasalon papereista. Itse sain kopion Sonkasalon uhrivuorikirjoituksesta kun Helsingin Sanomien kuukausiliite 1000-vuotisesta Lastusten kylästä oli julkaistu.

Yhden erikoisen seikan panin merkille. Sonkasalo kuvaa vaarinsa Isak Smedbergin kertoman perusteella Tervalammin torpan vuotuisen työkierron ja ruokatavat köyrinkin (kekrin) mainiten, mutta yksi työjakso puuttuu. Kyseinen työjakso on heinänteko ja heinän ajo latoon. Epäilen, että syy on se, ettei hän itse osallistunut tuon kaltaiseen ruumiilliseen työhön. Tai sitten torpparit tekivät heinätyöt kartanolle ja omat heinät tehtiin joissain päivänväleissä.

Olikohan Toivo Järvenpää tai Leo Liuttunen, joka kertoi seuraavan Sonkasaloa kuvaavan jutun. Miehet olivat Lastusissa, ruokalevolla jonkin veräjän pielessä, kun käki lensi veräjänpylvään päähän ja kukkui pitkän sarjan. – Tämä se vasta on oikeata elämää, sanoi Sonkasalo.


Kirjoittaja on Lastusten kylällä asuva tietokirjailija, joka on kirjoittanut kolmattakymmentä julkaisua maaseudun kehittämisestä, Lempäälän paikallishistoriasta, ekohistoriasta, biotaloudesta, ilmastopolitiikasta ja yhteiskunnallisista aiheista. Oltuaan 24 vuotta kunnallispolitiikassa Kuisma on jättäytynyt siitä pois. Eläkepäivillään Kuisman Jussi opiskelee ukiksi, kirjoittaa historiikkeja sekä on ottanut tähtäimeensä väitöskirjan. Kuisma on Pirkanmaan kylien yhteisjärjestön Pirkan Kylät ry:n puheenjohtaja.

Valokuitu osa 1 – Valokuituoperaattorin valinta

Tervetuloa Lastu-blogin lukijaksi. Tämän on Lastusten kyläyhdistyksen juuri höylätty blogi. Annoimme blogille nimen Lastu, kunnioittaaksemme vanhaa kylällä ilmestynyttä lehteä. Tätä blogia julkaisee Lastusten kyläyhdistys, kirjoittajat vaihtelevat. Voit ehdottaa itseäsi kirjoittajaksi, Lastusten kylään liittyvän aiheen kanssa.

Tämä valokuitublogisarjan ensimmäinen osa käsittelee valokuituoperaattorin valintaa Avoin Kuitu -verkkoon. Tätä blogia kirjoitettaessa toukokuussa 2021, Lastusten kylällä kaivetaan parhaillaan maahan – yhdessä sähköverkon kanssa – Elenian valokuituverkkoa laajalle alueelle Lastusiin, Lastustenkulmalle, Rautasemaan ja Suojalaan.

Lastusten valokuitu

Valokuituverkkoon liittyvät kiinteistöt ovat tehneet sopimuksen Elenian kanssa jo vuosi sitten. Tuo sopimus sisältää tietoliikenneverkon fyysisen osuuden viimeiset kilometrit. Samalla tapaa kuin sähköverkkosopimus Elenian kanssa sisältää vain sähkön siirron kiinteistöön, niin valokuidun osalta verkkosopimus Elenian kanssa sisältää vain tietoliikenteen siirron kiinteistöön. Elenia veloittaa verkosta, rakentamisen yhteydessä perittävän liittymismaksun lisäksi, kuukausimaksun. Kuukausimaksun suuruus ei riipu käytetystä operaattorista tai siirretyn datan nopeudesta tai määrästä.

Elenian toimittama valokuituverkko on Telian keksimän Avoin Kuitu -konseptin alla toimitettava tietoliikenneverkko ja liittyvän kiinteistön on pakko valita internetpalveluntarjoaja eli operaatori erikseen, samalla tapaa kuin sähköverkossa sähkön myyjä tulee valita erikseen. Kun asiakas valitsee Avoin Kuitu -operaattoreiden listalta sopivan operaattorin, niin internetliikenne reititetään kyseisen operaattorin verkon kautta. Valittu operaattori hoitaa myös internetyhteyden nopeudenhallinnan, laskutuksen, asiakaspalvelun ja monet lisäpalvelut.

Valokuituoperaattorit

Jokaisen operaattorin tarjoamien palveluiden yksityiskohdat ja lisäpalvelut ovat hieman erilaisia, mutta kaikki palvelut soveltuvat hyvin samankaltaisesti normaaliin kuluttajatason internetkäyttöön.

Avoin Kuitu -verkossa on tällä hetkellä tarjolla seuraavat neljä operaattoria, joista valita:

 1. Kuuskaista
 2. Lounea
 3. Seltimil
 4. Telia

Ylivoimaisesti tunnetuin näistä on mielestäni Telia, mutta ei kai nuo muutkaan huonoja voi olla. Suurimmat erot operaattoreiden välillä on hinnoittelun lisäksi saatavilla olevissa lisäpalveluissa, ohjeistuksissa ja lopuksi asiakaspalvelukokemuksessa. Itse internetliikenteen reitityksessä voi löytyä muutamien prosenttien latenssi- tai nopeuseroja suurimmissa nopeusluokissa, ruuhkaisimpina aikoina vuorokaudesta, riippuen siitä mihin suuntaan maapalloa liikennöidään. Veikkaan, ettei näitä nopeuseroja kukaan huomaa normaalissa käytössä. Toki operaattoreiden välillä voi olla eroja operaattorien omassa tietoturvassa tai palveluiden toimivuudessa internetin poikkeustilanteissa.

Operaattoreiden hintavertailu

Tässä hintavertailu, mitä valokuitu kokonaisuudessaan maksaa, kun valitsee kuluttajaliittymän 100 Mbit/s -perusnopeudella:

 1. Kuuskaista: 39,5 €/kk (18,6 €/kk Elenialle + 20,9 €/kk Kuuskaistalle)
 2. Lounea: 38,5 €/kk (18,6 €/kk Elenialle + 19,9 €/kk Lounealle)
 3. Seltimil: 47,6 €/kk (18,6 €/kk Elenialle + 29 €/kk Seltimilille)
 4. Telia: 43,5 €/kk (18,6 €/kk Elenialle + 24,9 €/kk Telialle)

100 Mbit/s on hyvä perusnopeus valokuituliittymään. Valokuituverkon 100 Mbit/s on kaikissa tilanteissa reilusti nopeampi yhteys, kuin mitä kylämme 4G-yhteydet voivat parhaimmillaankaan olla. Mikäli perheessä on useita yhtäaikaisia videonkatsojia tai internetyhteydeltä kaivataan erityisen suurta suorituskykyä, niin kannattaa valita suurempi nopeus halutulta operaattorilta. Nopeutta on myös helppo muuttaa jälkikäteen ottamalla yhteyttä operattoriin.

Operaattori kannattaa valita huolella, mikäli kotona on jo käytössä jokin IPTV-ratkaisu valmiiksi. Joidenkin IPTV-palveluiden kaikki ominaisuudet eivät välttämätä ole käytössä kaikilla operaattoreilla käytettäessä. Esim. Telia TV vaatii Telian liittymän, jotta kaikki kanavat näkyvät.

Seuraavassa valokuitua koskevassa osassa 2 kirjoitan tarvittavasta laitteistosta sekä osassa 3 vertailen eri IPTV-ratkaisuja.

Lue lisää:
Valokuituprojektin oma webbisivu: lastunen.net/valokuitu
Avoin Kuitu -operaattoreiden lista: www.telia.fi/avoinkuitu


Artikkelin kirjoittaja, Juho Leppämäki on asunut Lempäälän Lastusten kylällä vuodesta 2016 lähtien. Hän on kotoisin maalta, Pylkönmäeltä Keski-Suomesta. Juhon ensikosketus IT-maailmaan tuli 90-luvun alkupuolella, silloin kun Windows 3 piti käynnistää MS-DOSin komentoriviltä. Nykyään hän työskentelee terveydenhuollon ja lääketieteen ohjelmistojen laadunhallinta- ja myyntitehtävissä sekä harrastaa vapaa-ajallaan kestävyysliikuntaa, Lastusten kyläyhdistystä ja Lastusten vesihuolto-osuuskuntaa.

Copyright © 2023 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.