Kylä

Lastusten kylän sijainti 3-tien varrella 25 kilometriä Tampereelta etelään on kiinnostusta herättävä. Sijainti on erinomainen myös siksi, että Lempäälän keskusta ja Valkeakoski ovat vain 10 kilometrin päässä. Kylän asutuksen runko on vanhalta 3-tieltä (nyk. mt130) Lempäälään kulkevan Lastustentien varressa. Moottoritie kulkee kylän kautta häiritsemättä kuitenkaan kyläläisten jokapäiväistä elämää.

Lastusten kylän alueella on asutuksen jälkiä aina 3000 vuoden takaa ja Lastusten kartanon mailla on todettu kivikautisia asuinpaikkoja. Rautakauteen ajoittuva Vatsoilan kylä, joka hävisi 1840-luvulla, on Lastusten asutuksen lähtökohta. Lastusten kartanon päärakennus ja vanhimmat kylän rakennukset ovat peräisin 1700-luvulta. Lempäälässä toimitettiin 1900-luvun alkupuolella uusi koulupiirijako ja vuonna 1914 perustettiin Lastusten koulu. Koulu toimii edelleen ja sen oppilasmäärät ovat kasvussa.

Kyläyhdistys on laatinut vuonna 1999 kyläsuunnitelman, joka sisältää laajasti tietoa kylästä ja maankäytön suunnittelusta sekä antaa hyvät suuntaviivat kylän kehittämiselle. Lastusissa on tällä hetkellä voimassa oleva osayleiskaava.

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.