Vuosikokouksessa valittiin uusi johtokunta

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.04.2022. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus tilinpäätöksineen ja tämän vuoden toimintasuunnitelma. Paljon monipuolista toimintaa tiedossa tällekin vuodelle. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi johtokunta, johon kuuluvat: Annele Matintupa (puheenjohtaja), Juuso Kaitalo (varapuheenjohtaja), Jouko Mäkelä (sihteeri), Juho Leppämäki (rahastonhoitaja), Iiro Kuusjärvi (urheiluvastaava), Johanna Laakso (tiedotusvastaava), Mika Mäkinen (aittavastaava), Riina Gröhn (jäsen), Henna Rantanen (jäsen) ja Jukka Vitikka (jäsen)

Lastusten koulun kevättapahtuma

Lastusten koulun kevättapahtumaa vietettiin kauniissa kevätsäässä lauantaina 23.4.2022. Tapahtuman ohjelman olivat suunnitelleet ja toteuttaneet oppilaat yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Kepparikilpailut, eläinnäyttely, kanttiini, peräkonttikirppis sekä juttuseuraa vanhoista ja nykyisistä kyläläisistä. Näistä syntyi hyvä tunnelma. #lastunen#lempäälä#kyläelämää

Kuvassa voi olla ulkoilu

Lastunen sai Suomen Vuoden Kylä 2022 kunniamaininnan!

Suomen Kylät ry jakaa vuosittain Suomen Vuoden Kylä tunnustuksen sekä kaksi kunniamainintaa. Varsinaiseksi Suomen Vuoden Kyläksi vuonna 2022 valittiin Raution kylä Pohjois-Pohjanmaalta. Tämän lisäksi kunniamaininnat annettiin kahdelle kylälle, Uudellamaalla Raaseporissa sijaitsevalle Bromarvin kylälle sekä Lastusten kylälle Lempäälään.  

Tuomaristo arvosti, että nämä kylät tekevät näkyvästi ansiokasta kylätoimintaa. Lastusten kylän osalta tuomaristo nosti esiin erinomaisen mallin kylän yhteistyöstä kunnan kanssa. Kylän yhteisöllisyyttä on myös parannettu tietoisesti järjestämällä toimintaa eri-ikäisille. Lastunen on satsannut myös tietoliikenneyhteyksiin, jotka ovat etätyöskentelyn kannalta kriittisen tärkeitä. Tietoliikenneyhteydet helpottavat myös uusien asukkaiden houkuttelemista kylään.

– Olemme äärettömän iloisia, että Lastunen saa työstään kylän elinvoimaisuuden hyväksi valtakunnallisen tunnustuksen. Tämä kannustaa tulevaisuudessakin toimimaan ennakkoluulottomasti edelläkävijänä ja hakemaan erilaisia luovia ratkaisuja. Tämä kunniamaininta osoittaa, että perinteinen kyläyhteisö ja kasvava kaupunkiseutu voivat kehittyä rinnakkain ja toisiaan elämisen vaihtoehdoilla rikastuttaen, kertoo Lastusten kyläyhdistyksen puheenjohtaja Annele Matintupa.

Suomen Vuoden Kyläksi valittu Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella sijaitseva Raution kylä tekee valtakunnallisesti näkyvää kylätoimintaa isolla kyläsydämellä. Tuomaristo arvosti erityisesti Raution ponnisteluja oman kyläkaupan avaamiseksi kylälle, kun kylän ainoa kauppa suljettiin. Kylä oli ilman kauppaa noin vuoden päivät. Kaupan pyörittämiseen perustettiin oma osuuskunta ja kaiken lähtökohtana oli tehdä joustava ja palveleva kyläkauppa. Saman katon alta löytyy nyt kauppa, kahvila, postin ja apteekin palvelut sekä vuokra-asunto. Lähiaikoina palvelut laajenevat koskemaan myös polttoainejakelua ja kaupan yhteyteen tulee myös tilat muutamalle pienyrittäjälle. Kaupan tuotevalikoimassa ovat hyvin edustettuina paikalliset lähituottajat. Kyläyhdistys oli aktiivisesti mukana osuuskunnan perustamisessa.

Erityisen huomion ansaitsee Raution kyläläisten ja paikallisten yritysten aktiivisuus loppukesällä 2021 riehuneen metsäpalon taltuttamiseksi. Metsäpalo oli vuosikymmenen yksi laajimmista metsäpaloista ja olosuhteet olivat erittäin haasteelliset sammutustöille. Rautiossa panostetaan erityisesti kyläläisten hyvinvointiin, sillä kylään on valmistumassa vuonna 2022 laajat palvelut kokoava monitoimitalo. Monitoimitalon hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kalajoen kaupungin kanssa. Raution kylä on lisäksi satsannut hyviin tietoliikenneyhteyksiin oikeaan aikaan, sillä kylälle otettiin käyttöön valokuitu vuonna 2020.

– Suomen Vuoden Kylä -tunnustus tuntuu hienolta kiitokselta heille, jotka ovat pitkään toimineet kylän elinvoiman edistäjinä ja puolesta puhujina. Toisaalta se on hieno tunnustus ja kiitos viimeisimmän ison hankkeen eli uuden kyläkaupan avaamisen mahdollistaneille tahoille ja tuhansia talkootyötunteja tehneille kyläläisille, hehkuttaa Raution Kylätoimikunnan puheenjohtaja Vesa Hihnala.

– Parhaillaan Rautiossa ovat käynnissä mm. kaupan laajennus sekä hankesuunnittelut metsäpaloalueelle suuntautuvaan luontoreitistöön ja Raution kylätalon eli Raatihuoneen saneeraukseen liittyen. Kaupungin toimesta Rautioon on rakenteilla uusi monitoimitalo, mm. päiväkoti ja alakoulu aloittavat siinä toimintansa ensi vuoden alkupuolella. Suomen Vuoden Kylä -titteli tulee näkymään ja kuulumaan monin erin tavoin mm. kesän Rautio-viikolla 3.-10.7.2022, tervetuloa lähimatkailemaan Rautioon, Hihnala toteaa.

Toinen kunniamaininnan saanut Bromarvin kylä Raaseporissa Uudellamaalla tekee esimerkillisestä yhteistyötä kyläläisten ja yrittäjien kesken. Lisäksi kylällä tehdään työtä maallemuuton edistämiseksi ja ammattimaista asukasmarkkinointia ja markkinointiviestintää. Bromarvin työ lähikoulun säilyttämisen eteen nähtiin erinomaisena asiana. .

– Tämä on hieno kunniaosoitus kaikille entisille kylätoimikunnan hallituksen jäsenille heidän isosta panoksestansa etenkin kyläkoulun pelastamisesta sekä uuden sataman rakennusprojektista. Myöskään kylän kaikki vapaaehtoisia talkoolaisia ei tulisi unohtaa. Ilman heidän tuhansia talkootyötuntejansa satama ei olisi valmistunut. Tunnustus antaa meille nykyisen hallituksen jäsenille suurta motivaatiota jatkaa entisten hallituksien työtä sekä kehittää jatkuvasti uusia juttuja kylälle, kertoo Micke Gestrin Bromarvin kylätoimikunnan puheenjohtaja.

Suomen Vuoden Kylä -kilpailulla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuoden Kylän va linnassa painotetaan muun muassa kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Suomen Vuoden Kylä -kilpailuun osallistui tänä vuonna yhteensä 15 kylää. Suomen Vuoden Kylä on nimetty jo vuodesta 1985.

Tuomariston kokoonpano:

 • Jari Koskinen, Suomen Kylien hallituksen puheenjohtaja
 • Esa Aunola, Suomen Kylien hallituksen varapuheenjohtaja
 • Jani Hanhijärvi, Suomen Kylien kyläjaoston puheenjohtaja
 • Hanna Ruohola, kyläjaoston edustaja
 • Tuija Takamäki, kyläjaoston edustaja
 • Anne Anttila, Leader-jaoston edustaja
 • Otto-Ville Mikkelä, korttelijaoston edustaja
 • Emmi Sarvijärvi, nuorisojaoston edustaja
 • Leena Virri-Hanhijärvi, Lantulan kylä, edellisen vuoden kylän edustaja

TULOSSA Kevättapahtuma la 23.4. klo 10-12

Tervetuloa perinteiseen, vaikkakin pari vuotta tauolla olleeseen, kevättapahtumaan koululle lauantaina 23.4. klo 10-12!

Ohjelmassa lemmikkieläinnäyttely. Jos ei ole perinteistä eläinlemmikkiä, pehmokin kelpaa vallan mainiosti. Lisäksi on luvassa kepparikisailua, lainahepallakin pääsee osallistumaan. Lemmikkiesittelyyn ja kepparikisaan osallistuvat palkitaan.

Pihaan järjestetään tilaa peräkonttikirppikselle, myyntipaikka on maksuton.

Paikalla on myös vanhempainyhdistyksen puffetti ja tietysti paljon juttukavereita.

Tapahtuman järjestää Lastusten koulu

TULOSSA Kyläyhdistyksen vuosikokous to 28.4.2022 klo 18

Lastusten kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään ke 28.4.2022 klo 18 Aittakahvilassa.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle johtokunnalle
 7. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
 8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedotusvastaava, urheiluvastaava sekä muut johtokunnan jäsenet
 9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 10. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja yksi varatoiminnantarkastaja
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen
Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.