Lastusten kyläkaava-hanke käynnistyy!

Lastusten kyläsuunnitelma-hankkeen alustava aikataulu.

Lastusten kyläyhdistys ry ja Lempäälän kunta allekirjoittivat helmikuussa 2019 #KYLLÄKYLILLE -yhteistyösopimuksen. Yhtenä yhteistyösopimuksen kohtana on Lastusten kyläsuunnitelman ja edelleen osayleiskaavan päivittäminen. Nykyinen kylän kaava on jo noin 20 vuotta vanha. Sopimuksessa sovittiin, että kyläyhdistys  hankkeistaa suunnitelman päivittämisen ja työstää kyläsuunnitelman. Kyläsuunnitelman ja osayleiskaavan laadintatyössä huomioidaan kylän kokonaisvaltainen kehittäminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen. Kyläsuunnitelmaa työstetään yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa, jotta se hyödyttäisi osayleiskaavan laadintatyötä mahdollisimman hyvin.

Lastusten kyläyhdistys on saanut kyläsuunnitelma-hankkeen toteuttamiseen Leader-rahoitusta Kantri ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeeseen on valittu yhteistyökumppaniksi Tampereen Yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä työryhmä, jota vetää yhdyskuntasuunnittelun teorian professori Panu Lehtovuori.

Kyläsuunnitelma-hanketta on valmisteltu kyläyhdistyksessä jo pitkään. Valmistelutyötä on tehty perusteellisesti hankkeen laajuuden vuoksi. Hanke on nyt päässyt kunnolla vauhtiin lokakuussa 2020. Hankkeen operatiiviseen projektiryhmään kuuluu edustajat Lastusten kyläyhdistyksestä, Lempäälän kunnasta sekä Tampereen Yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Hanke käynnistyy lähtötietojen nykytilan kartoittamisella, jonka jälkeen työstetään tulevaisuuskuva ja sen erilaiset vaihtoehdot. Seuraavassa vaiheessa tehdään kyselyitä kyläläisille, haastatellaan erityisesti ikäihmisiä sekä järjestetään kouluikäisille työpaja. Näiden perusteella laaditaan suunnitelmaluonnos, jota kyläläiset pääsevät työstämään työpajassa. Lopputuloksena saamme kyläsuunnitelman, joka tukee kylämme elinvoimaisuutta. Kyläsuunnitelma toimii pohjana Lempäälän kunnan laatiessa Lastusten kylän osayleiskaavaa.

Kyläyhdistys on innoissaan alkaneesta hankkeesta! Hankkeen eteen on tehty valtavasti pohjatyötä. Kyläyhdistys toivoo hankkeen avulla Lastusten kylän säilyvän tulevaisuudessakin elinvoimaisena maalaiskylänä. Kyläyhdistys tiedottaa hankkeen etenemisestä kylän FB-ryhmässä, kotisivuilla sekä postilaatikoihin jaettavilla tiedotteilla.

Lisätiedot hankkeesta: Lastusten kyläyhdistyksen puheenjohtaja Annele Matintupa (p. 0401544011, annele(ät)matintupa.fi).

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.