Kyläkoulujen tunnelma on “kuin jonkun kotiin tulisi”

Kyläkoulut ovat rikkaus, joihin tullaan vierailemaan kauempaakin.
Lastusten koululla on viimeisen parin vuoden aikana käynyt vieraita Maltalta, Italiasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Latviasta ja Kreikasta.
Vierailijoiden joukossa on ollut muun muassa opettajia, rehtoreita sekä muita asiantuntijoita.

Lastusten koululla käyneet vieraat ovat tutustuneet koulun arkeen olemalla mukana koulupäivissä oppilaiden kanssa luokassa ja seuraamalla opetusta. Maltalaiset vieraat olivat erityisen vaikuttuneita Lastusten koulun kodinomaisesta miljööstä sekä ilmapiiristä. Australialaiset ja uusi-seelantilaiset vieraat osallistuivat myös koululaisten kanssa välituntileikkeihin muun muassa laskemalla pulkkamäkeä. Kaikkia ulkomaisia vieraita jaksaa hämmästyttää myös teknisen työn luokka, jossa opetellaan käyttämään potentiaalisesti vaarallisiakin työkaluja turvallisesti. Vierailut antavat myös vastavuoroisesti paljon koulun oppilaille. He saavat tietoa muun muassa erilaisista kulttuureista.

Vieraat ovat aistineet koulun aidosti lapsista välittävän ilmapiirin, joka antaa kylän ja sen lähialueiden lapsille turvallisen kasvuympäristön. He ovat ihastelleet opetuksessa hyödynnettävää itse tekemistä sekä luonnon läheisyyttä.  Välituntileikkeihin virikkeitä ja aktiviteetteja tarjoaa monipuolinen koulun piha-alue sekä viereinen metsä. Oppilaat kiipeilevät, liikkuvat ja rakentavat innolla majoja.

Koulupäivän katkaisee pitkä välitunti, joka mahdollistaa monenlaiset puuhat. Latvialaiset vieraat olivat erityisen kiinnostuneita koulun virikkeellisestä ympäristöstä, jollaista heillä ei paikallisissa kouluissa ole. Koulun arjessa näkyy myös eri-ikäisten yhteisöllisyys, kaikki ovat tervetulleita leikkimään toistensa kanssa.

Lastusten koulun henkilöstö on kertonut vierailijoille monipuolisesti koulun arjesta. Erityisesti matalan kynnyksen yhteistyö koulun ja kotien välillä on sujuvaa ja mutkatonta, jota vieraat erityisesti pitivät arvokkaana. Käytännön esimerkkinä tästä on matalan kynnyksen tupaillat, joita järjestetään parin kuukauden välein, jolloin koulun henkilöstö ja vanhemmat kokoontuvat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Koulun ja muun kyläyhteisön vuorovaikutusta tuetaan mm. kyläkerhoilla ja leikkitreffeillä. Näin esimerkiksi lasten kanssa kotona olevat vanhemmat pääsevät lasten kanssa tutustumaan jo hyvissä ajoin tulevaan kouluunsa. Kyläkerhotapaamisten tarkoituksena on tarjota mielekästä, monipuolista ja hauskaa yhdessäoloa tukien eri-ikäisten kyläläisten yhteisöllisyyttä. Pienet koulut tarjoavat turvallisen kasvuympäristön. Moni onkin todennut, että tällaisessa ympäristössä lapset saavat olla pidempään lapsia.

“Kuin jonkun kotiin tulisi”. Tämä on toteamus, jonka viimeisimmät ulkomaalaiset Lastusten koululla tutustumassa käyneet vieraat sanoivat.

Lastusten koulu on yksi Lempäälän kyläkouluista. Lastusten koulussa opiskelee tällä hetkellä 57 oppilasta eskarista kuudenteen luokkaan asti. Koulussa on kolme opettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa sekä erityisopettaja yhtenä päivänä viikossa.

Lastusten ekaluokkalaisia tutustumassa maltalaisiin opettajiin syksyllä 2023 koulun pihapiirissä.

Tämä artikkeli on julkaistu Lempäälän-Vesilahden sanomissa 1.11.2023.


Kirjoittaja, Annele Matintupa on asunut Lempäälän Lastusten kylällä lähes 18 vuoden ajan ja on tällä hetkellä Lastusten kyläyhdistyksen sihteeri. Hän on kotoisin maalta, Vihteljärven kylästä Satakunnasta. Helsingissä ja Tampereella vietettyjen vuosien jälkeen hän päätyi Lastusiin. Työssään globaalisti toimivan infra-alan yrityksen toimitusjohtajana hän edistää liikenneinfran hallinnan ja ylläpidon uusia mahdollisuuksia. Erityisesti vähäliikenteiset tiet ja niiden kunto ovat lähellä hänen sydäntään. Hän harrastaa lasten harrastusten myötä mm. seuratoimintaa vikellyksen parissa, aktiivista kylätoimintaa ja erilaisia liikunnan lajeja.

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.