TULOSSA: Tutustuminen kosteikkoon Lastusissa

Viljamaan Manne on tehnyt kosteikon Tervalammin taustamaalle. Paikalla (Lastustentie 374) järjestetään kyläläisten tutustumisilta torstaina 17.8. klo 18, jolloin on mahdollista päästä kuulemaan lisää kosteikosta ja siihen liittyvistä asioista. Kyläyhdistys tarjoaa tilaisuudessa makkaraa.

Kosteikot ovat luonnonalueita, jotka toimivat elinympäristönä monille eläin- ja kasvilajeille sekä ovat tärkeitä ravinteiden ja kiintoaineiden sitomisessa. Antavat mahdollisuuden mm. tarkkailla vesilintuja ja nauttia luonnon rauhasta. 🦢🦆🦋

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.