Kyläyhdistys

Lastusten kylällä toimii aktiivinen ja vireä kyläyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää  kylän viihtyisyyttä, edistää kyläläisten yhteistoimintaa ja yleisesti varmistaa  Lastusten kylän peruspalvelujen säilymistä ja parantamista. Kyläyhdistys tuo esiin ja valvoo kyläläisten etua kunnallisissa ja seudullisissa puitteissa, harjoittaa tiedotustoimintaa, tekee esityksiä, järjestää juhlia, retkiä, talkoita ja muita hankkeita.

Viime aikoina kyläyhdistys on järjestänyt harrastustoimintaa kylälle, toteuttanut Leader-hankerahoituksella muun muassa frisbeegolfradan koulun ympäristöön, ottanut aktiivisesti kantaa kunnan nähtävillä olleisiin starategisen yleiskaavan sekä rakennusjärjestyksen luonnoksiin.

Kyläyhdistys toimii jatkossakin aktiivisesti muun muassa kylän jo täyteen rakennetun osayleiskaavan päivittämiseksi. Kyläyhdistys tekee toiminnassaan tiivistä yhteistyötä Lastusten koulun kanssa.

Kyläyhdistys hallinnoi ja pitää kunnossa koulun mäellä sijaitsevaa aittakahvilaa. Aittakahvilalla järjestetään vuosittain useita eri tapahtumia muun muassa perinteinen juhannusjuhla sekä se toimii
tukikohtana myös monissa muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Lastusten kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän asioista kiinnostunut, esimerkiksi kylän asukas, mökkiläinen, kylältä kotoisin oleva yms. Jäseneksi voit liittyä liittymislomakkeella. Jäsenmaksu päätetään vuosittain vuosikokouksessa ja vuodelle 2022 se on 10€. Kyläyhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä, kuten on kuvattu rekisteröidyn informointisivulla.

Kyläyhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittava johtokunta. Vuonna 2022 kyläyhdistyksen johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Annele Matintupa, puheenjohtaja
Juuso Kaitalo, varapuheenjohtaja
Jouko Mäkelä, sihteeri
Juho Leppämäki, rahastonhoitaja
Iiro Kuusjärvi, urheiluvastaava
Johanna Laakso, tiedotusvastaava
Riina Gröhn, jäsen
Mika Mäkinen, jäsen
Henna Rantanen, jäsen
Jukka Vitikka, jäsen

Copyright © 2023 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.