Kyläyhdistys

Lastusten kylällä toimii aktiivinen ja vireä kyläyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää  kylän viihtyisyyttä, edistää kyläläisten yhteistoimintaa ja yleisesti varmistaa  Lastusten kylän peruspalvelujen säilymistä ja parantamista. Kyläyhdistys tuo esiin ja valvoo kyläläisten etua kunnallisissa ja seudullisissa puitteissa, harjoittaa tiedotustoimintaa, tekee esityksiä, järjestää juhlia, retkiä, talkoita ja muita hankkeita.

Viime aikoina kyläyhdistys on järjestänyt harrastustoimintaa kylälle, toteuttanut Leader-hankerahoituksella muun muassa frisbeegolfradan koulun ympäristöön, ottanut aktiivisesti kantaa kunnan nähtävillä olleisiin starategisen yleiskaavan sekä rakennusjärjestyksen luonnoksiin.

Kyläyhdistys toimii jatkossakin aktiivisesti muun muassa kylän jo täyteen rakennetun osayleiskaavan päivittämiseksi. Kyläyhdistys tekee toiminnassaan tiivistä yhteistyötä Lastusten koulun kanssa.

Kyläyhdistys hallinnoi ja pitää kunnossa koulun mäellä sijaitsevaa aittakahvilaa. Aittakahvilalla järjestetään vuosittain useita eri tapahtumia muun muassa perinteinen juhannusjuhla sekä se toimii
tukikohtana myös monissa muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Lastusten kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän asioista kiinnostunut, esimerkiksi kylän asukas, mökkiläinen, kylältä kotoisin oleva yms. Jäseneksi voit liittyä liittymislomakkeella. Jäsenmaksu päätetään vuosittain vuosikokouksessa ja vuodelle 2023 se on 10€. Kyläyhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä, kuten on kuvattu rekisteröidyn informointisivulla.

Kyläyhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittava johtokunta. Vuonna 2023 kyläyhdistyksen johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Jouko Mäkelä, puheenjohtaja
Jukka Vitikka, varapuheenjohtaja
Annele Matintupa, sihteeri
Juho Leppämäki, rahastonhoitaja
Iiro Kuusjärvi, urheiluvastaava
Johanna Laakso, tiedotusvastaava
Oula Pihlajamäki, jäsen
Mika Mäkinen, jäsen

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.