Luistelukausi avattu

Luistelukausi aloitettiin Lastusissa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Lastusten koulun kenttää hoitaa ja jäädyttää kyläyhdistys talkootyönä. Kiitos kaikille työhön osallistuville kyläläisille! Tehdään taas yhdessä hyvä luistelukausi.

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.