Lastusten kyläsuunnitelman eteneminen

Tampereen yliopiston ja Lastusten kyläyhdistyksen yhteistyössä järjestämä Lastusten kylän suunnittelutyöpaja pidettiin etäyhteyden välityksellä Zoomissa 19.5.2021 klo 18–20. Työpajan alussa esiteltiin Tampereen yliopiston Lastusten kylälle laatima, vuoteen 2040 tähtäävä tulevaisuuskuva sekä alustavat strategiset maankäytön luonnokset. Työpajassa esiteltyjen karttamateriaalien luonnosten tavoite oli herättää keskustelua ja konkretisoida Tampereen yliopiston työryhmän ajatuksia ja visioita. Keskustelu lähtikin heti vilkkaana käyntiin ja saimme hyviä huomioita ja kehitysehdotuksia laadittuihin analyysimateriaaleihin ja luonnoksiin. Keskustelu jatkui varsinaisessa työpajassa, joka oli jakautunut kolmeen osaan: OSA 1: asuminen, julkinen tila, yhteisö; OSA 2: työ, elinkeinot, liikenne sekä OSA 3: maisema, luonto ja kulttuuriperintö. Eniten kyläläisiä puhuttivat yhteisöllisyys, 130-tien merkitys kylän kehittämisessä sekä koulun tulevaisuus. Liitteenä suunnittelutyöpajan tiivistelmä. 

Lämpimät kiitokset kyläyhdistykselle ja kaikille suunnittelutyöpajaan osallistuneille! Saimme paljon hyviä ideoita auttamaan työn loppuun saattamista. Työstämme nyt suunnitelmaa saadun palautteen pohjalta ja tuomme aikanaan kehitetyn version nähtäville ja kommentoitavaksi kyläyhdistyksen kautta.  

Yst, 

Panu Lehtovuori, Anna Koskinen ja Mikko Toivanen, Tampereen yliopisto  

PS. Voit lähettää kyläyhdistykselle ideoita, kommentteja tai ajatuksia kyläsuunnitelmaan liittyen kylayhditys(ät)lastunen.net. Millainen Lastusten kylän pitäisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.