Lastusten osayleiskaavan ja kyläsuunnitelman kysely

Lastusten kyläyhdistyksen ja Lempäälän kunnan #kylläkylille-yhteistyösopimuksen yhtenä kohtana on Lastusten kyläsuunnitelman ja edelleen osayleiskaavan päivittäminen. Kyläyhdistyksen yhtenä tavoitteena hankkeessa on pitää Lastusten kylä jatkossakin elinvoimaisena! Tämä hanke on ottanut kevään aikana edistysaskelia. Kyläyhdistys on hakenut hankkeelle Leader-rahoitusta ja alustavasti saanut Kantri ry:ltä myönteisen päätöksen ja asia on edennyt nyt ELY-keskuksen päätettäväksi. Lempäälän kunta on omalta osaltaan julkaissut kyselyn kaavatyön sekä kyläsuunnitelmatyön valmistelua varten. Kyselyssä kerätään lähtötietoja asukkaiden ja alueen muiden osallisten näkemyksiä kylän kehittämisestä, kylävyöhykkeen määrittelyn kriteereistä sekä mahdollisista uusista rakennuspaikoista.

Kysely on avoinna 15.5.-7.6.2020 osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/8787/.

Kyläyhdistys toivoo mahdollisimman monen kyläläisen vastaavan kyselyyn!

Lisätietoja kyselystä kunnan kotisivuilla: www.lempaala.fi/yleiskaavoitus

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.