#KYLLÄKYLILLE sopimus Lempäälän kunnan kanssa

Lastusten kyläyhdistys ry ja Lempäälän kunta ovat allekirjoittaneet helmikuussa 2019 #KYLLÄKYLILLE -yhteistyösopimuksen.

Sopimuksen tarkoituksena on pilottina kehittää Lastusten kyläyhdistyksen ja Lempäälän kunnan välistä kumppanuutta ja yhteistyötä entisestään sekä tarjota erityisesti Lastusten kylän asukkaille hyvinvointia lisääviä palveluita. Lastusten kylä toimii sopimuksen myötä edelläkävijänä ja kokeilee yhteistyöhön soveltuvia toimintatapoja. Tavoitteena on, että sopimusmallia voidaan jatkossa laajentaa muihinkin Lempäälän kunnan kyliin.

#KYLLÄKYLILLE-sopimus toimii yläsopimuksena, jossa sovitaan päävelvoitteista ja -tavoitteista. Lastusten kyläyhdistys ry ja Lempäälän kunta tekevät jokaisesta osa-alueesta erilliset tarkemmat sopimukset. #KYLLÄKYLILLE-sopimus Lastusten osalta kattaa seuraavat osa-alueet:

 1.Koulunkiinteistö, kentän ja piha- alueen hoito.

Kyläyhdistys ottaa vastuulleen koulunkentän hoidon ja kunnossapidon pitäen sisällään luistinradan jäädytyksen. Koulunkiinteistön isännöinti eli valvoa kiinteistön kuntoa ja huoltosuunnitelman mukaisten töiden toteutusta yhteistyössä rehtorin kanssa ja kunnan tilapalveluiden kanssa. 

2. Kyläsuunnitelman ja osayleiskaavan päivittäminen

Kyläyhdistys  hankkeistaa kyläsuunnitelman ja hankkii hankehenkilön valmistelemaan kyläsuunnitelman. Kyläsuunnitelmassa huomioidaan yritystoiminnan kehittäminen ja profiloituminen Lastustenkylässä. Tämän nperusteella Lempäälän kunnan maankäytön suunnittelussa laaditaan kaava Lastusten kyläalueelle. Kaavan laadintatyössä huomioidaan kylän kehittäminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen.

3. Kaiken ikäistenkuntalaisten harrastustoiminnan kehittäminen

Kyläyhdistys kehittää harrastustoimintaa Lastusten kylällä täydentäen siten Pirkan Opiston tarjontaa. Tämä sisältää mm. ikäihmisille tietokonekerhoa sekä liikuntamahdollisuuksia eri ikäisille.

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.