Rekisteröidyn informointi

 1. Rekisterinpitäjän identiteetti ja yhteystiedot
  Lastusten Kyläyhdistys ry, Salomaantie 35, Lempäälä
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste.
  – Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yhdistyslaki (503/1989 11§).
  – Osoitelistaa ja sähköpostilistaa ylläpidetään suostumukseen perustuen.
 3. Henkilötietoryhmät
  Yhdistyksen jäsenlista. Yhdistyksen jäsenten etu- ja sukunimi, kotikunta sekä sähkö- tai kirjepostiosoite.
 4. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
  Lastusten Kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsenet voivat vastaanottaa tietoja. Tallennettuihin tietoihin on pääsy puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.
 5. Tietojen siirto kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista
  Tietoja säilytetään EU:n alueella salatussa muodossa.
 6. Tietojen luovutus
  Tietoja ei luovuteta kyläyhdistyksen ulkopuolelle.
 7. Henkilötietojen säilyttämisaika
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on yhdistyksen jäsen ja vuoden ajan sen jälkeen.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
  – Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
  – Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen
  – Oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus suostumuksella annettujen tietojen poistamiseen
  Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan Lastusten Kyläyhdistyksen sihteerille.
  Lisäksi rekisteröidyllä on seuraava oikeus:
  – Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Kyläyhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä kantelu sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa on hänen asuin- tai työpaikkansa tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.
 9. Henkilötietojen antamisen vaatimus ja seuraamukset siitä kieltäytymisestä
  Jäsen tai jäseneksi hakeva henkilö voi kieltäytyä antamasta suostumusta sähköpostiosoitteen ja laskutustietojen tallettamiseen, tällöin hän ei saa vuosittaista tietoa jäsenmaksun maksamisesta.
 10. Tiedot tietojen lähteistä
  Jäsenrekisterin tiedot kerätään jäseniltä liittymisen yhteydessä.
 11. Tiedot automaattisen päätöksenteon olemassaolosta
  Lastusten Kyläyhdistys ei sovella automaattista päätöksentekoa rekisteröityjen henkilötietoihin.
 12. Ajantasainen versio
  Tämän dokumentin uusin versio on saatavilla kyläyhdistyksen verkkosivuilla http://lastunen.net

Lastusten kyläyhdistys ry, 30.11.2018

Copyright © 2024 Lastusten kyläyhdistys ry. All rights reserved.